Gå til innhold

12 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.

symbol1
prodNr=9788242139665
status=
lager=989

Hebrearbrevet

Det nye testamentet - lydfil

Hebrearbrevet skil seg mykje frå resten av brevlitteraturen i Det nye testamentet. Det har inga innleiing, og avsendar eller mottakar er ikkje nemnt. I kristendomshistoria har brevet hatt stor tyding for tolkinga av tilhøvet mellom den gamle og den nye pakt.

Pris:

39,-

Forum-pris:

39,-

Produktnummer9788242139665
Spilletid53 min

Beskrivelse

Hebrearbrevet er skrive på eit litterært avansert gresk, med eit rikt ordforråd og med ulike grep frå talekunsten. Argumentasjonen kan likne på diskusjonar i gresk filosofi, mellom anna slik ein finn det hos den jødiske filosofen Filon i Alexandria.

I og med at brevet har så få konkrete detaljar om tid og stad, er det vanskeleg å datere. Det er sitert i 1. Klemensbrev, som dei fleste daterer til år 96. Nokre meiner at Hebreerbrevet kan ha vore skrive før øydeleggjinga av tempelet i Jerusalem i år 70. Det kan derfor ha blitt til når som helst i tidsrommet 60-95 e. Kr.  

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid53 min
Produktnummer9788242139665
Utgivelseår

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO