Gå til innhold

5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’

symbol1
prodNr=9788242139665
status=
lager=988

Hebrearbrevet

Det nye testamentet - lydfil

Hebrearbrevet skil seg mykje frå resten av brevlitteraturen i Det nye testamentet. Det har inga innleiing, og avsendar eller mottakar er ikkje nemnt. I kristendomshistoria har brevet hatt stor tyding for tolkinga av tilhøvet mellom den gamle og den nye pakt.

Pris:

39,-

Forum-pris:

39,-

Produktnummer9788242139665
Spilletid53 min

Beskrivelse

Hebrearbrevet er skrive på eit litterært avansert gresk, med eit rikt ordforråd og med ulike grep frå talekunsten. Argumentasjonen kan likne på diskusjonar i gresk filosofi, mellom anna slik ein finn det hos den jødiske filosofen Filon i Alexandria.

I og med at brevet har så få konkrete detaljar om tid og stad, er det vanskeleg å datere. Det er sitert i 1. Klemensbrev, som dei fleste daterer til år 96. Nokre meiner at Hebreerbrevet kan ha vore skrive før øydeleggjinga av tempelet i Jerusalem i år 70. Det kan derfor ha blitt til når som helst i tidsrommet 60-95 e. Kr.  

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid53 min
Produktnummer9788242139665
Utgivelseår2009

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO