Gå til innhold

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

symbol12
prodNr=9788242139528
status=
lager=992

Johannes' brev

Det nye testamentet - lydfil

Dei tre Johannesbreva syner både likskap og skilnader. Johannes' første brev har tradisjonelt blitt rekna for å vere eit brev, men manglar dei vanlegaste kjenneteikna som t.d. omtale av avsendar og mottakar, og innleiings- og avslutningshelsingar. Johannes' andre og tredje brev er dei to korteste skriftene i Det nye testamentet.

Pris:

29,-

Forum-pris:

29,-

Produktnummer9788242139528
Spilletid26 min

Beskrivelse

Tilhøvet mellom dei tre johannesbreva er nokså uklart. Dersom dei har same forfattar kan dei ha blitt til i den rekkjefølgja dei har i Det nye testamentet. Men det finst óg fleire andre forklaringar. Johannes tredje brev kan t.d. vere eit tilrådingsbrev for utsendingen til forfattaren, det andre brevet eit introduksjonsbrev overfor mottakarane, og det første brevet, hovudskriftet, ei preike til opplesing i kyrkjelyden.

Dei tre breva har mykje sams stoff: Bodet om kjærleik, åtvaring mot forførarar og oppmodingar til å halde fast ved sanninga, læra og fellesskapen med Gud og Kristus.

 

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid26 min
Produktnummer9788242139528
Utgivelseår2009

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO