Gå til innhold

9 Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:

evang.johannes
prodNr=9788242139405
status=
lager=964

Johannes-evangeliet

Det nye testamentet - lydfil

Johannesevangeliet blei til noko seinare enn dei andre evangelia og blir som oftast datert til ca. 90-95 e. Kr.

Pris:

39,-

Forum-pris:

39,-

Produktnummer9788242139405
Spilletid147 min

Beskrivelse

Johannesevangeliet er særprega både i stil og innhald. Språket er enkelt, ordforrådet avgrensa og skriftet dreier seg om nokre få tema som er gjenstand for ulike vinklingar. Evangeliet har høg kristologi: Jesus var fullt menneske, men likevel legg Johannes vekta på Kristi guddom.

Oppbygging (kva du han vente å høyre)
I    Innleiing: Jesus - Ordet som blei menneske
II   Førebuing til Jesu time: Offentleg verksemd og konflikt
III  Jesu time: Attende til Faderen
IV   Avslutning/epilog    

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid147 min
Produktnummer9788242139405
Utgivelseår2009

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO