Gå til innhold

5 Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’

evang.johannes
prodNr=9788242139702
status=
lager=993

Johannes' openberring

Johannes' openberring høyrer til ein type skrifter som blir kalla apokalypser. Desse skulle formidle openberringar om ei overjordisk eller komande verd. Openberringsboka blei til i ei tid med forfølging av dei kristne.

Pris:

39,-

Forum-pris:

39,-

Produktnummer9788242139702
Spilletid121 min

Beskrivelse

Ei vanleg oppfatning har vore at det apostelen Johannes som er forfattar av både denne boka, Johannesevangeliet og Johannesbreva. Sjølv om det er mogleg gjer fleire historiske og språklege trekk det usikkert.

Som andre apokalypsar er også dette skriftet prega av motsetnaden mellom Gud og djevelen, mellom godt og vondt og mellom gode og vonde menneske. Talsymbolikk speler t. d. ei stor rolle. Mange av bileta som blir nytta viser ei sterkt kritisk haldning til Romarriket og keisaren. Openberringa var ujamt utbreidd i den tidlege kristendomen og var mellom dei siste skriftene som blei rekna til kánon - på slutten av 300-talet.

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid121 min
Produktnummer9788242139702
Utgivelseår

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO