Gå til innhold

1 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.

evang.markus
prodNr=9788242139375
status=
lager=965

Markus-evangeliet

Det nye testamentet - lydfil

Markus er eitt av dei synoptiske evangelia og ifølgje dei fleste også det eldste evangeliet i Det nye testamentet, truleg skrive allereie i år 70 e. Kr.

Pris:

39,-

Forum-pris:

39,-

Produktnummer9788242139375
Spilletid95 min

Beskrivelse

Markusevangeliet var høgt verdsett i den tidlegaste kristendomen. Dette kjem ikkje minst til uttrykk gjennom at Matteus og Lukas valde å nytte Markus som si første kjelde. Markus var Peters tolk - og han skreiv ned det han kunne hugse at Peter hadde fortalt. Markusevangeliet har fokus på Jesu lidingshistorie.

Oppbygging (kva du kan vente å høyre)
I    Byrjinga av Jesu verksemd
II   Jesu verksemd i Galilea
III  Reisa til Jerusalem
IV   Jesus i Jerusalem
V    Tillegg: Den oppstadne syner seg

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid95 min
Produktnummer9788242139375
Utgivelseår

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO