Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

evang.matteus
prodNr=9788242139382
status=
lager=977

Matteus-evangeliet

Det nye testamentet - lydfil

Matteus er det første evangeliet i Det nye testamentet. Saman med Markus og Lukas blir det rekna til dei synoptiske evangelia.

Pris:

39,-

Forum-pris:

39,-

Produktnummer9788242139382
Spilletid200 min

Beskrivelse

Evangeliet blei truleg skrive ca år 75-90 e. Kr. Som det mest brukte evangeliet i gudstenester, forkynning og opplæring har Matteus hatt ein sentral plass i den kristne historia. Det er Matteus' versjon av Fadervår som blir nytta i kyrkjene over heile verda. Bergpreika har i ettertida vore særs viktig både innan etisk tenking og i litteraturen.

Oppbygging (kva du kan vente å høyre)
I     Jesu opphav og førebuinga til verksemda hans
II    Jesus underviser og lækjar i Galilea
III   Jesus er undervegs til Messias-kallet i Jerusalem
IV    Jesus endar kallet sitt ved liding, død og oppstode

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid200 min
Produktnummer9788242139382
Utgivelseår2009

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO