Gå til innhold

21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

symbol6
prodNr=9788242139627
status=
lager=985

Paulus: Breva til Galatarane og Efesarane

Det nye testamentet - lydfil

Galatarbrevet er truleg eitt av Paulus' tidlegaste brev. Det er skrive mellom år 50 og 55 e. Kr. Efesarbrevet skil seg derimot frå dei andre paulusbreva og har eit meir generelt preg.

Pris:

29,-

Forum-pris:

29,-

Produktnummer9788242139627
Spilletid53 min

Beskrivelse

Det nye testamentet inneheld 13 brev som oppgir Paulus som avsendar, men nokre av desse breva er pseudepigrafar, det vil seie at dei er skrivne i Paulus sitt namn av ein annan forfattar.

Medan Galatarbrevet utan tvil er eit ekte Paulus-dokument er forfattarskapen til Efesarbrevet meir usikkert. Brevet til galatarane har spela ei viktig rolle gjennom den kristne historia, mellom anna framstillinga av tilhøvet mellom tru og gjerningar og forståinga av tilhøvet mellom den gamle og den nye pakta. Innan moderne teologi blir dette brevet ofte sett på som ei samanfatting av kjernepunkta i den kristne trua.

Til forskjell frå dei andre paulusbreva som er mest opptekne av dei lokale kyrkjelydane, fokuserer Efesarbrevet på den universelle kyrkja, ein fellesskap på tvers av tid og stad. Kyrkja blir her skildra som ein kosmisk storleik, "fylt av han som fyller alt i alle".

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid53 min
Produktnummer9788242139627
Utgivelseår

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO