Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

symbol9
prodNr=9788242139658
status=
lager=992

Paulus: Breva til Timoteus og Titus

Det nye testamentet - lydfil

1. og 2. Timoteusbrev og Titus' brev er retta til leiarane for kyrkjelyden og blir derfor ofte kalla for "pastoralbreva", av latin "pastor" som tyder "hyrding" eller "gjetar".

Pris:

29,-

Forum-pris:

29,-

Produktnummer9788242139658
Spilletid47 min

Beskrivelse

Pastoralbreva skil seg frå dei andre paulusbreva mellom anna ved at instruksjonar om verksemda i kyrkjelyden og livsførselen til den einskilde blir tydeleg vektlagt. Åtvaringar mot framand lære har óg større plass enn elles. Desse breva har medverka til at Timoteus og Titus i ettertida har fått ein særeigen posisjon som Paulus' medarbeidarar.

Sjølv om Paulus er oppgitt som forfattar av desse breva, har mange forskarar peika på ei rekkje skilnader mellom pastoralbreva og dei andre paulusbreva. Dette gjeld mellom anna stil og omgrep, og skildringar som peikar i retning av seinare tid og ei meir utvikla kyrkjelydsordning.

Detaljer

ForlagLydbokforlaget og Bibelselskapet
Spilletid47 min
Produktnummer9788242139658
Utgivelseår2011

Framgangsmåte:

  1. Kjøp den eller dei filene du ønskjer, og følg deretter kjøpsprosessen i Nettbokhandelen.
  2. Lydfiler må betalast med kredittkort.
  3. Etter at betalinga er registrert kan du laste ned lydfilene frå ordrebekreftelsen (det siste steget i kjøpsprosessen).
  4. Fila du lastar ned er i zip-format og må pakkast ut før du legg ho inn på MP3-spelaren din.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO