Gå til innhold

1 En bønn av David.

Vend øret til, Herre, svar meg,
for jeg er hjelpeløs og fattig!

Navning av bibler

På grunn av ferieavvikling vil det ikke preges navn på bibler og bøker i perioden 26. juni til 1. august.

Asiatiske språk

Farsi - Persisk bibel
prodNr=9781920714758
status=
lager=415

Oversettelse:  Farsi

Pris:290,-
Forum-pris:254,-
Thai bibel
prodNr=9786163390196
status=
lager=25
Pris:390,-
Forum-pris:341,-
Pashto - Det nye testamente
prodNr=9789692508617
status=
lager=16
Pris:150,-
Forum-pris:131,-
Kinesisk bibel. TCV
prodNr=9789622934573
status=
lager=20
Pris:160,-
Forum-pris:140,-
Pris:120,-
Forum-pris:105,-
Arabisk bibel. "Good News"
prodNr=9786148001185
status=
lager=49

Oversettelse:  Moderne arabisk

Pris:150,-
Forum-pris:131,-
Pris:85,-
Forum-pris:74,-
Arabisk - Fransk NT
prodNr=9781903865514
status=
lager=27
Pris:85,-
Forum-pris:74,-
Arabisk Mangabibel
prodNr=9781942792055
status=
lager=33
Pris:60,-
Forum-pris:60,-
Arabisk Nytestamente
prodNr=9781843641346
status=
lager=116
Pris:60,-
Forum-pris:60,-