Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Lydbibel og lydtestamentet

Utvalgte bøker

prodNr=9788230603222
status=
lager=3

Det nye testamentet 2011 digikort lydbok bm

Bibelselskapets 2011-oversettelse av Det nye testamentet i lydutgave fra KABB. Les mer
349,-
Les mer
prodNr=9788230604465
status=
lager=23

Bibel 2011 SD kort lydbibel

Bibelselskapets 2011-oversettelse i lydutgave fra KABB. Les mer
699,-
Les mer

Se gjennom resten av bøkene i kategorien 'Lydbibel'

Evangeliet etter Johannes 1978
prodNr=9788254105955
status=
lager=13

Dette er ingen opplesning av teksten, men en dramatisert innspilling av Johannesevangeliet der ulike skuespillere bekler rollene til de bibelske personene. Musi...

Hør utdrag   Spill

Pris:198,-
Forum-pris:173,-
Det nye testamentet 2005 - lydbok nyn
prodNr=9788242121318
status=
lager=60

Ei stor lytteoppleving!

Hør utdrag   Spill

Pris:399,-
Forum-pris:349,-
Matteus-evangeliet
prodNr=9788242139382
status=
lager=979

Matteus er det første evangeliet i Det nye testamentet. Saman med Markus og Lukas blir det rekna til dei synoptiske evangelia.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Markus-evangeliet
prodNr=9788242139375
status=
lager=967

Markus er eitt av dei synoptiske evangelia og ifølgje dei fleste også det eldste evangeliet i Det nye testamentet, truleg skrive allereie i år 70 e. Kr.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Lukas-evangeliet
prodNr=9788242139399
status=
lager=979

Lukasevangeliet er det tredje av dei synoptiske evangelia. Det har same forfattar som Apostelgjerningane. Saman framstår desse to skriftene som eit verk i to bi...

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Johannes-evangeliet
prodNr=9788242139405
status=
lager=969

Johannesevangeliet blei til noko seinare enn dei andre evangelia og blir som oftast datert til ca. 90-95 e. Kr.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Apostelgjerningane
prodNr=9788242139580
status=
lager=976

Apostelgjerningane har same forfattar og mottakar som Lukasevangeliet, og blei truleg skrive ca. år 75-90, det vil seie berre to tiår etter dei siste hendingane...

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Paulus: Romarbrevet
prodNr=9788242139597
status=
lager=984

Paulus skreiv Romarbrevet under eit tre månader langt opphald i Korint i samband med den tredje misjonsreisa.

Hør utdrag   Spill

Pris:39,-
Forum-pris:39,-
Paulus: Første Korintarbrev
prodNr=9788242139603
status=
lager=989

Paulus grunnla kyrkjelyden i Korint på den andre store misjonsreisa si. Etter at Paulus forlot Korint, oppsto det ei rekkje problem i kyrkjelyden.

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-
Paulus: Andre Korintarbrev
prodNr=9788242139610
status=
lager=994

Andre Korintarbrev er skrive om lag eitt år etter Første Korintarbrev, ca. i år 55. Paulus skreiv brevet på slutten av den tredje misjonsreisa si.

Hør utdrag   Spill

Pris:29,-
Forum-pris:29,-