Gå til innhold

2 Hvor lenge, Herre?
Vil du glemme meg for alltid?
Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg?

9788254107584
prodNr=9788254107584
status=
lager=164

ABC Bibelguide

Denne boka gir deg god innføring i Bibelens mangfoldige verden og en enkel oversikt over bibelhistorien. Den innholder også detaljerte kart, fotografier, bakgrunnsstoff og oversiktlige tabeller.

Før pris:

298,-

Pris:

198,-

Forum-pris:

173,-

Det er 164 stk på lager.
ISBN9788254107584
Utgivelseår2010

Beskrivelse

I nærmere 2000 år har Bibelen blitt overlevert og lest av utallige generasjoner. Den har vært tidenes bestselger så vel som en av de mest innflytelsesrike bøkene gjennom historien Den har påvirket vår kultur på en grunnleggende måte. Millioner av mennesker betrakter i dag Bibelen som Guds ord og som retningsgivende for sine liv.

På en informativ og tilgjengelig måte lar ABC Bibelguide oss bli kjent med personer fra Det gamle og Det nye testamentet, fokuserer på hovedtankene i den kristne troen og sentrale hendelser i bibelhistorien.

Boka inneholder detaljerte kart, fotografier, bakgrunnstoff og oversiktlige tabeller.

ABC Bibelguide er en lettlest og særdeles visuell guide som gir både kunnskap og en dypere forståelse. Den passer for alle som vil bli kjent med Bibelens spennende bakgrunn og rike innhold, og lære mer om det som trolig er verdens viktigste bok.

 

Forfatter

Mike Beaumont

er pastor og underviser om Bibelen ved The King's Centre i Oxford. Han er mye brukt som foredragsholder ved konferanser og er gjesteforeleser ved flere teologiske seminarer rundt omkring i verden. Han har skrevet flere bøker om Bibelen og kristen tro.Detaljer

ISBN9788254107584
OriginaltittelOne-stop Bible Guide
Språk: Norsk - bokmål
Format24,5 x 20,5 cm
Vekt0,7 kg.
Antall sider126
InnbindingInnbundet
AnnetTorbjørn Vike (oversetter)

Anmeldelser

Vårt Land

En nøkkel til Bibelens verden - skrevet for vår tid. Slik kan man karakterisere Bi...

En nøkkel til Bibelens verden - skrevet for vår tid. Slik kan man karakterisere Bibelselskapets ABC Bibelguide. Sjelden har jeg lest en mer kortfattet innføring i Bibelen og dens tankeverden. En berikelse for tanken så vel som for øyet.

Mike Beaumont, som står bak Bibelselskapets nye bibelguide, er mye brukt som foredragsholder ved teologiske seminarer ulike steder i verden. Hans publikasjoner er særmerket ved at de skal nå et allment publikum. Slik også med denne bibelguiden.

ABC Bibelguide gir en innføring i Bibelen fra A til Å, det vil si fra begynnelse til slutt, fra skapelsesberetningen i Første Mosebok til kristenforfølgelsene og urmenighetens kår slik vi leser det i Apostlenes gjerninger og hos Paulus. Det er en frelseshistorie Beaumont streker opp, at Bibelen kan leses som Guds frelsesplan. Alt i denne boka står i et kristent perspektiv, Det gamle testamente varsler den frelser som senere skulle komme. Hvert kapittel er på to sider og ved slutten av kapitlene er det satt kommentarer som gir en kristen fortolkning av det som står.

Det er en praktutgave av en bok, rik på billedmateriale som skulle være noe for den visuelle forståelse av Bibelen. Det historiske perspektiv blir så mye tydeligere når vi ser bilder fra de steder som er omtalt – Babylon, Nasaret, kart over Abrahams og israelittenes vandringer, stedene Josef og Maria vandret. Kapitlene er sammensatt av små artikler slik at leseren kan plukke litt her og der. Innbydende kan man kalle det.

En rekke interessante opplysninger er med, for eksempel at det var først på 1200-tallet at Bibelen ble inndelt i kapitler, og inndelingen i vers kom med boktrykkerkunsten på 1400-tallet. Arameisk overtok etter hvert for hebraisk som jødenes språk, der var opprinnelig språket til babylonerne. Man får opplysninger om hva de ulike folkegrupper sto for, samaritanene for eksempel, og årsaken til at disse var så lite populære hos jødene. Og om fariseerne og forskjellen i teologisk oppfatning mellom disse og saddukeerne. Vi får vite årsaken til at Judea skiftet navn til Palestina og når navnet kristne første gang ble brukt.

Bibelguiden kunne med fordel ha dvelt noe mer ved årsaken til at Jesus ble korsfestet, hva det var som irriterte ved denne mannen, det at han satte seg i Guds sted ved å tilgi synder og at han omtolket Moseloven. Likeledes hvorfor Jesus er så forsiktig med messiasnavnet, årsaken til at han ber Peter ikke fortelle det han har innsett, at Jesus er den sanne Messias. Det blir liksom noe fattigslig å si at "det til slutt ble for mye for enkelte" og at de derfor ønsket ham av veien. Man kan også savne en tydeligere sammenheng mellom Det gamle og Det nye testamente når det gjelder blodet og dets betydning – utferden fra Egypt og Jesu siste måltid med disiplene der han omtolker utferden og setter sitt legeme og blod i sammenheng med frelse.

En interessant detalj lar forfatteren gå forbi når han unnlater å nevne skapelsesberetningen, den såkalte sjudagersfortellingen i 1. Mosebok, at den kan oppfattes som en trosbekjennelse. Riktignok nevnes Babylon med noen få ord i denne sammenheng, men det skulle ikke forringe budskapet om han hadde påpekt hvordan jødene griper fatt i denne babylonske beretning og omformer den for å tydeliggjøre forskjellene mellom jødisk og babylonsk tro, for derved å ta vare på sin egen identitet.

Innvendinger til tross – det er en meget informativ bok Bibelselskapet utgir. Sjelden har jeg lest en mer kortfattet innføring i Bibelen og dens tankeverden. En berikelse for tanken så vel som for øyet.

Anmeldt av Eigil Steinsfjord
Vårt Land, 5. juli 2010

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO