Gå til innhold

36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig.

9788254311462
prodNr=9788254311462
status=
lager=467

Når jeg skjuler mitt ansikt

Perspektiver på skam

Boka setter søkelys på hva skam er og utfordrer oss til å komme til rette med vår egen skam

Pris:

298,-

Forum-pris:

261,-

Mer enn 200 på lager.
ISBN9788254311462
ForlagVerbum
Utgivelseår2009

Beskrivelse

Hva skjer når vi trekker oss tilbake fordi vi er redde for å miste verdigheten eller ikke bli godtatt? Skam gjør at vi skjuler oss. Skamfølelsen kan skjule seg bak andre følelser som det er lettere å forholde seg til. Boka setter søkelys på hva skam er og utfordrer oss til å komme til rette med vår egen skam.

Boka er skrevet for dem som har lyst tilå lære mer om seg selv og sine egne reaksjoner, spesielt i lys av kristen oppdragelse og forkynnelse.

Forfatteren henvender seg særlig til medarbeidere i kirke og menighet og ikke minst dem som arbeider med forkynnelse, samtale og sjelesorg.

Forfatter

Okkenhaug Berit

Berit Okkenhaug

(1946) har erfaring som menighetsprest, sykehusprest og som lærer i sjelesorg ved Det teologiske menighetsfakultet.Detaljer

ISBN9788254311462
Språk: Norsk - bokmål
Format17x24
Vekt0,31 kg.
Antall sider240
ForlagVerbum
InnbindingHeftet

Anmeldelser

Menighetsbladet Vegen

Dette er en viktig bok om et alvorlig tema, og når jeg leser, merker jeg at forfatteren ...

Dette er en viktig bok om et alvorlig tema, og når jeg leser, merker jeg at forfatteren har mye praktisk erfaring og faglig tyngde på området. Allikevel er boka lettlest og fengende. Hun skriver folkelig og forståelig og bruker mange konkrete eksempler fra sitt sjelesørgeriske arbeide. I tillegg belyser hun temaet ved å sitere fra kjente skjønnlitterære verk og beskrive følelser og erfaringer romanpersonene har.

Boka er delt i to deler: Første del tar for seg det grunnleggende om skam mens andre del tar for seg temaet skam i teologi og kirke.

Om forholdet mellom skyld og skam sier hun blant annet: "Skylden innebærer erkjennelsen av at jeg har gjort en feil, mens skammen kan få meg til å oppleve at jeg er feil. Skyld knytter seg til styrke, selvstendighet og individualitet, mens skam forholder seg til sårhet, grenser og mangler." Det er forskjell på hvordan vi påføres skam og på hvilken måte vi tar det innover oss (om vi integrerer skammen eller ikke). Barneoppdragelse, ydmykelser, hersketeknikker, stigmatisering og dessverre misforstått forkynnelse kan være skampåførende.

Mye av kristen forkynnelse har vært feil i den forstand at synden blir forkynt først slik at den som allerede ligger nede og er tynget av skam, får enda mer å bære på.

Jeg anbefaler å lese boka, da de fleste bærer på skamfølelse som på en eller annen måte styrer våre liv og handlinger. Boka er og et viktig hjelpemiddel for sjelesørgere og andre hjelpere.

Anmeldt av Marianne Konow
Menighetsbladet Vegen, desember 2009

 

Vårt Land

Dette er en bok som gir mye stoff til refleksjon og ettertanke og det sies mye klo...

Dette er en bok som gir mye stoff til refleksjon og ettertanke og det sies mye klokt og oppklarende.

Mange vil ikke ha klare forestillinger om forskjellen mellom skyld og skam. Men selv om de to tilstandene kan berøre hverandre i flere sammenhenger, er det likevel en fundamental forskjell mellom dem. "Den protestantiske kristne tradisjon har også lagt vekt på synd og skyld framfor skam. Skamfølelse har ofte blitt omdefinert til skyldfølelse og blitt behandlet som det", skriver Berit Okkenhaug.

Blir skyld og skam sammenblandet i forkynnelse og sjelesorg kan det bringe mye galt med seg. Derfor er det svært nyttig når en erfaren prest og sjelesørger som Berit Okkenhaug nå har skrevet en bok som rydder opp i begrepene og viser hvordan skammen griper inn i våre liv. Et enkelt eksempel viser en hovedforskjell mellom skyld og skam: I en overgrepssituasjon er det overgriperen som er den skyldige. Men det er offeret som ofte blir sittende igjen med skammen. Skam er i denne sammenheng noe som blir påført av andre.

Hun har delt sin framstilling i to hoveddeler. Den første gir en grunnleggende innføring i hva skam handler om i psykologisk, etisk og kulturelt perspektiv. Den andre delen relaterer skammen til teologi og kirke. Det sies mye klokt og oppklarende i denne boka. Okkenhaug viser hvordan mye av det vi kaller skyldfølelse egentlig er skamfølelse. Et sjelesørgerisk problem er at det ofte er feil person som skammer seg. I eksempelet med overgrep blir dette synlig. Det er overgriperen som burde skamme seg for sin handling, men det er offeret som sliter med skamfølelsen. En god sjelesørger vil kunne hjelpe den skambelagte til å legge ansvaret på rett sted.

I bokas andre del tar Okkenhaug opp det mer spesifikt teologiske og kirkelige perspektivet på skam. Hun påpeker at hun her bare gir noen "forsøksvise antydninger" på et område som hun håper andre kan jobbe videre med. Jeg opplever også at denne delen av boka er svakere enn den første. Hun har noen fine observasjoner fra Bibelen, der vi i vår kultur ofte overser skamperspektivet fordi vi er så vant til å lese teksten i et skyldperspektiv.

I kapitlet om skam i kirken og tradisjonen kan framstillingen blir i overkant forutsigelig og ensidig. Når det påpekes at fundamentalistisk orienterte sammenhenger står i fare for å stenge ut dem som ikke mener som dem selv, kunne det kanskje også være erkjent at dette gjelder i alle sammenhenger, selv om mekanismene kan være mer usynlige i liberale miljøer. I dette kapitlet synes jeg det gjennomgående rettes et kritisk blikk på bestemte deler av kirkelige tradisjon for noe som er et allmennmenneskelig problem som gir seg ulike utslag i alle miljøer. Samtidig er det viktige problemstillinger Okkenhaug berører, som når hun skriver at "den skamfulle trenger bekreftelse av sin verdi før han eller hun kan ta tak i sin skyld".

Om jeg skal anføre en kritisk bemerkning til et punkt tidligere i boka, må det være at forskjellen på en skamkultur og en skyldkultur behandles for overflatisk. Men disse små kritiske kommentarene må ikke overskygge at denne er en som bok gir mye stoff til refleksjon og ettertanke. Okkenhaug skriver klargjørende, og ikke minst vil mange kirkelige medarbeidere ha stor nytte av en bok som så tydelig rydder opp i begreper som kan ha en tendens til å gli over i hverandre. I sjelesørgerisk sammenheng er dette helt nødvendig kunnskaå å ha med.

Anmeldt av Per Eriksen
Vårt Land, 12. desember 2009

I    

 

Flere bøker av forfatter

Når jeg ser ditt ansikt

Innføring i kristen sjelesorg
Les mer 298,-

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO