Gå til innhold

8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven.

9788254311554
prodNr=9788254311554
status=
lager=46

Tekster til forandring

Et bibelstudieopplegg

Kan vi lese Bibelen og snakke sammen om teksten på en måte som skaper forandring?

Pris:

248,-

Forum-pris:

217,-

Det er 46 stk på lager.
ISBN9788254311554
ForlagVerbum
Utgivelseår2010

Beskrivelse

Dette bibelstudieopplegget inviterer deg til å lese Bibelen på en ny måte. Måten å lese på kalles kontekstuell bibellesning og har røtter i Sør-Afrika og Latin-Amerika.

Hvem vi er og hvor vi kommer fra virker inn på hvordan vi leser en bibeltekst og hvilke svar vi lar den gi oss. Når vi møter nye erfaringer, tanker og spørsmål, kan det åpne teksten for oss på nytt.

Boka er skrevet for samtalegrupper og husfellesskap.

Mer informasjon om kontekstuelle bibelstudier og eksempler på studieopplegg, finner du på nettsiden "Tekster til forandring".

Forfattere

Jan Christian Kielland

Jan Christian Kielland

er gateprest for ungdom og har jobbet med kontekstuell teologi i Sør-Afrika.Anders Martinsen

Anders  Martinsen

er teolog og har jobbet med kontekstuell teologi i Sør-Afrika.Stine Kiil Saga

Stine Kiil Saga

er teolog og har jobbet med kontekstuell teologi i Sør-Afrika.Detaljer

ISBN9788254311554
Språk: Norsk - bokmål
Format14,5 x 21 cm
Vekt0,147 kg.
Antall sider92
ForlagVerbum
InnbindingHeftet

Anmeldelser

Vårt Land

Dette er et godt supplement til de bibelstudieoppleggene som finnes på markedet. H...

Dette er et godt supplement til de bibelstudieoppleggene som finnes på markedet. Hensikten med opplegget er å hjelpe leserne til å se tekstene med friske øyne. Her lykkes forfatterne ofte godt.

Vi tolker ikke bibeltekster uavhengig av tid og miljø. De bibelske tekstene ble til i en bestemt historisk og kulturell kontekst, vi lever i en helt annen. Teksten er preget av tiden den ble skapt i, vår lesning er preget av vår egen tid. Disse enkle sannhentene er det viktig å ha i bakhodet når vi nærmer oss bibeltekstene. Dermed blir en bestemt tolkning av bibeltekstene heller ikke nødvendigvis gyldig i andre kontekster og til andre tider. Teologien og bibellesningen vil alltid være kontekstuell.

Et nytt bibelstudieopplegg utarbeidet av Anders Martinsen, Jan Christian Nielsen og Stine Kiil Saga, tar utgangspunkt i dette. De har studert kontekstuell teologi i Sør-Afrika, og overfører erfaringene derfra til norsk bibelgruppevirkelighet. Det er et spennende grep. De henviser til Gerald West, professor i teologi som har jobbet mye med kontekstuelle bibelstudier i Sør-Afrika, som henviser til fire kjennetegn på dette. Det dreier seg om å lese Bibelen kritisk, lese den ut fra erfaringene til fattige og marginaliserte, lese den sammen, og lese den for å skape forandring. Ut fra dette munner også dette bibelstudiet hver gang ut i spørsmål om hvordan tolkningen av teksten kan føre til konkret aksjon eller konkrete endringer.

Selve bibelstudiet tar utgangspunkt i 18 samlinger over tekster hentet både fra Det gamle og Det nye testamentet. Hvert bibelstudium har en innledning, en kort bakgrunnsbeskrivelse, presentasjon av relevante fakta og åtte-ni spørsmål til samtalen. Det hele presenteres over tre boksider. Rent praktisk er bibelstudiet godt lagt opp for grupper som kommer sammen uten at man kan forutsette at folk har tid til å forberede seg på forhånd. Her er stoffet såpass komprimert at det lett kan leses når man kommer sammen.

Stoffet er også enkelt forklart, og spørsmålene oppleves stort sett som matnyttige og relevante, selv om enkelte kan ha litt "skolepreg". Hensikten er å hjelpe leserne til å se tekstene med friske øyne. Her lykkes forfatterne ofte godt. Styrken, eller svakheten, ved opplegget - her kommer det litt an på øynene som ser - er at det i mindre grad handler om den enkeltes gudsforhold enn om hva vi kan gjøre i fellesskap.

Det handler mer om politisk handling enn om personlig oppbyggelse. Noen vil oppleve dette som frisk og fornyende, mens andre vil savne den mer personlige applikasjonen. Uansett er dette et godt supplement til de bibelstudieoppleggene som finnes på markedet. Boka avsluttes også med et kapittel om hvordan man kan bruke bibelstudium i store forsamlinger.

Anmeldt av Per Eriksen
Vårt Land, 14. april 2010

Flere bøker av forfattere

Åpne dører

Livsfortellinger knyttet til bibelfortellinger
Les mer 198,-

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO