Gå til innhold

18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.»

Vi lager ny nettbutikk – Forlenget leveringstid 16.-21. oktober

Vi oppgraderer nettbutikk og ordresystem mellom 16. og 21. oktober.
Bestillinger kan utføres som vanlig både på nett, e-post og telefon, men varer blir ikke sendt fra vårt lager i denne perioden.
Ørkenvind. Arven fra ørlenens fedre og mødre
prodNr=9788254311066
status=
lager=544

Ørkenvind

Arven fra ørkenens fedre og mødre

Boka er en reise, geografisk og historisk. Den tar oss med til den østlige delen av den begynnende kristenheten, til Syria, Egypt og Palestina, fører oss videre nordvest over havet mot den værbitte øya Skellig Michael på irskekysten, og nordøst mot det veldige russiske kontinentet.

Før pris:

340,-

Pris:

98,-

Forum-pris:

86,-

Mer enn 200 på lager.
ISBN9788254311066
ForlagVerbum
Utgivelseår2008

Beskrivelse

Gjennom et rikt utvalg fortellinger og et omfattende historisk materiale tegner forfatteren et bilde av den tidligkristne fornyelsesbevegelsen som ørkenfedrene og ørkenmødrene stod for: klosterbevegelsen. Dette er en spennende fortelling om hvordan mennesker før oss er blitt utfordret til å ta sin tro på alvor.

Et klokt innblikk i hvordan den kontemplative spiritualiteten vokste fram, og samtidig en god veileder i hva denne formen for åndelighet går ut på.

Her kan du lese anmeldelsen av boka på www.keltiskfromhet.no 


 

Forfatter

Harald Olsen

Harald Olsen

(1946) har blant annet bakgrunn som kultursjef i Froland og i Arendal kommune og høgskoledirektør ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han har tidligere redigert antologien "Mot et samfunn i likevekt" og har skrevet flere artikler i antologier, fagtidsskrifter, årbøker med mer.

Her kan du lese mer om Harald Olsen på hans hjemmeside www.peregrinatio.com

 Detaljer

ISBN9788254311066
Språk: Norsk - bokmål
Format17 x 24 cm
Vekt0,818 kg.
Antall sider384
ForlagVerbum
InnbindingHeftet med klaffer

Anmeldelser

Krigsropet

Om du vil fordype deg i historien og tradisjonen er denne suveren. Rekken av b...

Om du vil fordype deg i historien og tradisjonen er denne suveren.

Rekken av bøker om våre kristne røtter ser ikke ut til å ta slutt – men det er godt at de heller ikke ser ut til å bli noe dårligere. Harald Olsen har skrevet en inngående geografiske og historisk reiseskildring til den første store fornyelsesbevegelsen i kristenheten: Klosterbevegelsen.

Allerede i de første århundrene dro søkende mennesker ut i ørkenen for å få ro, tid og fokus til å finne Gud. Det handler om å gå dypt inn i sin egen tro, la seg utfordre og utvikle. I tillegg til å være en svært god historiebok om en forholdsvis ukjent del av den kristne kirke og historie, inneholder Ørkenvind også mange av de erkjennelser og tradisjoner som vokste ut av eremittenes og munkenes mangeårige trosarbeid, og som fremdeles er en levende inspirasjon for mange troende.

Olsen skriver om Midt-Østens tradisjoner, men også om den irske og den russiske. Det finnes nok raskere bøker om du søker umiddelbare bønnetips og impulser, men om du vil fordype deg i historien og tradisjonen er denne suveren.

Anmeldt av Kjell-Richard Landaasen
Krigsropet, mars 2009 

Misjonstidende

Harald Olsen har gjenom fleire bøker vist oss rikdommen i fromhetstradisjonane frå forti...

Harald Olsen har gjenom fleire bøker vist oss rikdommen i fromhetstradisjonane frå fortida. Han har tidlegare skrive om impulsar og påverknad frå vest (Ilden fra vest: tekster fra keltisk fromhetstradisjon, 1999), og frå aust, Den østlige pilegrimsvei: oppbrudd og vandring i russisk-ortodoks tradisjon, 2000)

Nå har han tatt for seg ein del av det same materialet, men samla alt i ein samanhengande og fascinerande forteljing som viser korleis det får lange linjer frå det vi kjenner som dagens retreat- og Taize-rørsle tilbake til eremittar og munkar og nonner som levde i fellesskap av ulik karakter dei første hundreåra etter Kristus.

Olsen har skrive ei stor bok på mange sider. Boka har tre delar: Den første dreier seg om klostervesenets opphav, altså munkane og nonnene som drog ut i ørkenen for å tena Gud. Vi får eit levande bilete av menneske som var langt meir jordnære og realistiske enn vi ofte tenker oss. Andre delen dreier seg om framveksten av den irske munketradisjonen, den som han også har berika oss med gjennom boka Ilden fra vest. Også her lærer vi nye ting, får nye innblikk, og ser samanhengar som vi ikkje visste om. Tredje delen av boka dreier seg om den austelege tradisjonen. Det er truleg den som er mest ukjent for dei fleste lesarane, og slik sett er det verdifull vegleiing gjennom ukjent terreng.

Sjølv om boka er både lang og lærd, er ho ikkje tung eller vanskeleg tilgjengeleg. Olsen fortel om menneske og lagnader som rører ved oss, og som vi ofte på overraskande måte kan identifisera oss med. Han innleier kvar hovuddel med ei personleg oppleving frå den delen av verda han skal skriva om. Det er eit godt grep. Han trekker lesaren inn i historia, og gjer oss forventingsfulle til det som kjem. Vi blir overraska over at vi kan kjenna oss så godt igjen med menneske under andre vilkår og med heilt andre fromhetstradisjonar enn våre. Eg sat ofte med kjensla av at her var det ting å læra. Samtidig blei det til saman mykje stoff. Det blei mange namn og det gjekk litt i surr for ein stakkar lesar som ikkje kjenner dette stoffet godt frå før. Og siste del, som handlar om livet i dei fruktbare skogane i aust, blei innimellom nesten ei ørkenvandring. Medan første delen, livet i ørkenen, var lys og opplysande og ga denne lesaren næring til tru og tanke.

Likevel, dette er eit stort og godt arbeid. Og ein treng jo ikkje lesa alt på ein gong! Men eg håpar at mange les mykje i denne boka. Til refleksjon, oppbygging og til etterfølging. Vi må vera disiplar på vår måte, i vår tid. Likevel har vi mykje å læra av dei som gjekk og levde før oss. Det viser Harald Olsen oss med overtyding.

Anmeldt av Kjetil Aano
Misjonstidende, juni 2009

 

Religion og livssyn

Det er knapt mulig å komme lenger vekk fra tanken på alminnelig medborgerskap enn når ma...

Det er knapt mulig å komme lenger vekk fra tanken på alminnelig medborgerskap enn når man retter blikket mot ørkenfedrene (og –mødrene). Det var mennesker som søkte vekk fra mengden, fra det alminnelig liv for å utforske troens innerside. Og det kunne bare gjøres i kontemplativ spiritualitet. Det kunne være folk med rik bakgrunn, som solgte alt og dro ut i ørkenen, som Den hellige Antonius. Eller det kunne være Maria skjøge som reiste rundt med hjelp av sine tjenester, men som i Jerusalem fikk en opplevelse som ledet hennes liv ut i ørkenen til bot, bønn, meditasjon. Eller Simon stylitten – han på søylen – som i 37 år (!!) levde på toppen av en 20 meter høy søyle, og det lille han trengte av klær og mat fikk han heist opp i tau. Han gav råd og hjelp, men for å nå ham måtte en ta en taustige til hjelp (20 meter dvs 2 ganger timetern på Frognerbadet). Noen av disse menneskene slo seg sammen i små fellesskap, og vi ser her røttene til klosterbevegelsen som både allmennkulturelt og kirkelig skulle få stor betydning både i øst- og vestkirken.

Harald Olsen fra Universitet i Agder har skrevet en bok om mange av disse menneskene og deres virkningshistorie i kirken, både i øst og vest. Det er blitt en spennende bok kanskje først og fremst fordi forfatteren så ofte er personlig til stede i teksten, ikke minst på pilegrimsreiser i de aktuelle områdene. De tre hoveddelene av boka starter med skildring av en slik opplevelse. Og selv om boka i kraft av sitt kildeapparat har vitenskapelige pretensjoner, blir den tilgjengelig for et bredt publikum fordi den formidler fortellingene om disse menneskene.

Boka viser videre hvordan ørkenvinden blåser både vestover og østover, hvordan inspirasjonen fra ørkenfolket bidrar til opprettelsen av klosterbevegelsen i en tid da kirke og kristendom ble statsanliggender og del av maktapparatet. Veien vestover leder blant annet til keltisk monastisk fromhet, og vår lille del av dette er St. Sunniva-tradisjonene på Selje.

Den tredje delen av boka følger ørkenvinden nordover, og inn i de russiske skoger via Athos i Hellas, det utilgjengelige fjellet med klostre. Renessansen som den russisk-ortodokse kirke opplever i dag inneholder også elementer av eneboer-fromheten fra ørkenen langt i sør.

Det fascinerende ved en slik bok som Harald Olsen har skrevet er overblikket, de lange og store linjene i fromheten, at det er sammenheng i denne spiritualitetshistorien og at det også i dag er mennesker som kan kjenne seg i slekt med ørkenfedrene – og mødrene. Også for en lærer i videregående skole i Religion og etikk som har "eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa" på sin pensumplan, vil denne boka være "gefundenes Fressen", nettopp på grunn av kombinasjonen av det personlige, det konkrete og de lange linjene.

Anmeldt av Bjørn Myhre
Religion og livssyn, nummer 3/2008

Flere bøker av forfatter

Den østlige pilegrimsvei

Oppbrudd og vandring i russisk-ortodoks tradisjon
Les mer 235,-

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO