Gå til innhold

1 Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på.

Bibelregister

Mot pristillegg leveres enkelte bibler med utskåret register i bokbladene.

Mot pristillegg leveres enkelte bibler med utskåret register i bokbladene.

Alle Bibelselskapets bibelutgaver er oversiktlige og lette å finne fram i, og det er en selvfølge at alle bibelutgavene er utstyrt med en ryddig og strukturert innholdsfortegnelse.

Det har i mange år likevel vært mulig å kjøpe bibler med utstanset register i bokbladene. Dette er ingen nødvendighet for å ha glede av Bibelen, men noe enkelte bibellesere opplever at er praktisk og gjør det raskere å finne fram til de enkelte bibelske bøkene.

Mens tidligere bibelutgaver stort sett har register skåret for hånd, leveres Bibel 2011 med et noe rimeligere maskinskåret register i bokbladene. Uansett vil bibler med denne type register koste noe ekstra i forhold til de ordinære utgavene.

Det er også mulig å etterbestille skjæring av register. Kontakt Bibelselskapets ordrekontor (tlf. 47 97 64 93) for mer informasjon om dette.

Mot pristillegg leveres enkelte bibler med utskåret register i bokbladene.
Åpen bibel med register utskåret i bokbladene

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO