Gå til innhold

8 En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!

9788254108253
prodNr=9788254109120
status=
lager=755

Bibelreisa - kurshefte

For alle kyrkjelydar eller grupper som ønskjer å få ei oversikt over bibelhistoria. Opplegget passar både for dei som på førehand er vel kjende med forteljingane i Bibelen, og dei som er meir ukjende med dei.

Pris:

39,-

Forum-pris:

39,-

Mer enn 200 på lager.
Produktnummer9788254109120
Utgivelseår

Beskrivelse

Innanfor Den norske kyrkja passar kurset godt for grupper som dåpsforeldrar, konfirmantforeldrar, dei som har born i kyrkjas barnearbeid, trusopplærarar, unge vaksne, bibelgruppemedlem. Innanfor frikyrkjesamfunna er kurset veleigna som opplæring av nye truande, av dei som ikkje veit heilt i høve til trua, trufaste kyrkjelydsfolk, ungdom, alle som treng å få opna Bibelen og få ei fornya bibelglede.

Kurset på 4 timar (2 + 2) fører deg langs den lange lina i bibelhistoria. Det skjer på ein velprøvd formel: Stikkord + røyrsle = Oversyn. Bibelforteljingane blir formidla på ein måte som vedkjem livet. Du blir invitert til å lære med kropp og sjel!

Les meir om kurset

Detaljer

Vekt0,083 kg.
AldersgruppeVoksne
Produktnummer9788254109120

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO