Gå til innhold

1 Det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise brødrene: «Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst.»

Nyheter 2008

Den fullstendige bibelhåndboken - nytt opplag
01.10.08
"Den fullstendige Bibelhåndboken er et enestående opplysende, spennende og innholdsrikt verk – fenomenalt godt egnet til å kaste lys over Bibelen"
Les mer
Dypdykk i Det nye testamentet
30.09.08
En 1500-siders studieutgave av Det nye testamentet og en revidert Evangeliesynopse er to nyheter fra Bibelselskapet denne høsten. Begge utgivelsene baserer seg på den nye, reviderte bibeloversettelsen fra 2005.
Les mer
Foredrag om Fadervår
21.04.08
Innleiinga til Fadervår speglar korleis heile gudsbiletet vårt er. Så kva for eit gudsbilete er det vi legg i bøna? Er det forskjell på å seia «Fader vår» og «Vår Far»? Skal bøna vera høgtidleg eller folkeleg, spør bibelomsetjar Hans Johan Sagrusten i dette foredraget.
Les mer
Fadervår - kildene, tradisjonen og formidlingen
21.04.08
Artikkelen er hentet fra oppslagsdelen til Det nye testamentet 2005.
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO