Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Torborg Aalen Leenderts er sosionom og høgskolelektor med videreutdanning i familieterapi. (Foto: Per Arne Gjerdi)

Foto: Torborg Aalen Leenderts er sosionom og høgskolelektor med videreutdanning i familieterapi. (Foto: Per Arne Gjerdi)

Gud og det vonde. Om tillit og tillitstap

11. oktober 2011.

Hvor er Gud når barn dør på Afrikas Horn og når ungdommer flykter for livet fra han som vil drepe dem? I denne boka tar sosionomen og terapeuten Torborg Aalen Leenderts opp spørsmålet vi gjerne stiller oss: Hvordan kan en god Gud la mennesker lide?

Kan jeg tro når det kjæreste jeg har i livet, blir tatt fra meg i en meningsløs ulykke eller sykdommen rammer brått og ubønnhørlig?

Slike spørsmål har mennesker tumlet med til alle tider, og det finnes ikke enkle svar. At Gud sender ondskapen over oss, er en umulig tanke. Like vanskelig å forstå er det Han ikke stopper den. Han er jo allmektig. Eller er han ikke det? Spørsmålet om hvordan en god Gud kan la mennesker lide, er eksistensielle temaer som berører det dypeste i oss. Til sist handler det om tilliten til Gud og selve troen på at Gud i det hele tatt finnes.

Forfatteren Torborg Aalen Leenderts går i sin nyeste bok «Gud og det vonde. Om tillit og tillitstap» grundig inn i disse problemstillingene. Hun bygger på egne erfaringer som sosionom og terapeut og gir en bred framstilling av faglitteratur om temaet. Leenderts henter stoff både hos Dostojevskij og Job, og utforsker Bibelens bilde av Gud og det menneskelige. Få steder finnes et mer realistisk bilde av menneskets muligheter til både ondt og godt enn i Bibelen, og gudsbildet tegnes med mange nyanser.

Slik beveger boka seg i landskapet mellom menneskelig erfaring, teologisk refleksjon og sjelesørgerisk innsikt. For leseren blir den en vei inn i det store mysteriet og en hjelp til å komme til rette med store og vanskelige spørsmål på en måte som åpner opp for menneskelige erfaringer og refleksjon og avstår fra å avspise leseren med lettvinte svar.

Boka kjøper du i Nettbokhandelen

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO