Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Foto: Ny bibel i ett år: Ettårs-dagen for bibeloversettelsen feires blant annet ved lanseringen av litteraturutgaven av Bibelen på moderne nynorsk, sier generalsekretær Ingeborg Mongstad-Kvammen. Foto: Dag Kjær Smemo.

Bibelen oversatt

17. april 2013.

“Årets største litterære begivenhet er Bibelen.” Dette skrev kommentator Ingunn Økland i Aftenposten på julaften. Roy Jakobsen sier om Litteraturutgaven av Bibelen: “Årets store litterære begivenhet!”

Etter lanseringen av Bibel 2011 den 19. oktober lå Bibelen på førsteplass på salgslistene for skjønnlitteratur i alle uker resten av året så nær som tre. Da året var omme, hadde Bibel 2011 solgt i 77 000 eksemplarer. Suksessen har fortsatt i 2012. Bibelen ligger fortsatt på bestselgerlista og ved utgangen av februar hadde nær 90 000 personer i Norge fått ny Bibel. I Bibelselskapet er vi enige med Økland og Jakobsen: Bibelen er fjorårets litterære begivenhet!

Bak denne litterære begivenheten ligger år med hardt arbeid fra alle oversettergruppene og fra staben i forlaget. Bak suksessen ligger også en svært godt planlagt lanseringsperiode.

Bibel 2011 har gitt Bibelen og Bibelselskapet et nytt rom i norsk offentlighet. En viktig utfordring for Bibelselskapet på kort og lang sikt vil være å forbli en aktør i den norske offentlighet. Det vil være viktig for å opprettholde Bibelens plass i det norske samfunn, som kilde til tro og kulturarv.

Ny bibeloversettelse gir nye muligheter for å inspirere til bibelengasjement, åpne for nye møter med gamle tekster, og å vekke nysgjerrighet hos nye lesergrupper til å lese Bibelen. At flest mulig tar Den hellige boka i bruk, er for Bibelselskapet helt sentralt i tiden framover.

Å kunne presentere en ny bibeloversettelse for norsk kirke- og samfunnsliv har vært en udelt glede for Bibelselskapet. For oss representerer også Bibel 2011 en langsiktig strategisk utfordring. For det første må vi sikre at vi har økonomiske muskler til å foreta en ny oversettelse av Bibelen om 20-30 år. Godt bibelsalg over mange år vil være en forutsetning for dette.

For det andre må vi nå, i samarbeid med de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene og de teologiske fagmiljøene, inspirere tenåringer og unge voksne til å ta den høyeste teologiske, språklige og eksegetiske utdanning. Neste gang er det de som nå er mellom 15 og 25 år som skal gjøre oversettelsesjobben. At tenåringer leser Bibelen er en forutsetning for at noen av dem på sikt skal kvalifisere seg på det høyeste teologiske nivå.

Bibel 2011 representerer 11 års arbeid og investeringer på nærmere 35 millioner kroner. Dette har vi i Bibelselskapet finansiert over vårt oversettelsesfond og over driftsbudsjettet. Vi har vært i den unike posisjon at vi har kunnet gjøre et slikt løft uten å bruke innsamlede midler i det hele tatt.

Nesten all kristen forkynnelse opp igjennom hele historien har skjedd på bakgrunn av oversatt bibeltekst. De fleste første kristne leste Septuaginta, som er den greske oversettelsen av den originale, hebraiske teksten. Jesus selv forkynte etter all sannsynlighet på arameisk, mens nedtegnelsen av hans forkynnelse i Det nye testamentet var på gresk. I kjernen av all kristen misjon står dermed oversettelse av Bibelen.

Tema i dette nummeret av Nytt om Bibelen er Litauen. Bibelselskapet i Litauen feirer i år 20-årsjubileum. Deres arbeid har skjedd i en periode hvor landet skulle gjenoppbygges og utvikles. Noe av det som gjør spesielt inntrykk på meg når jeg møter mine kolleger fra andre bibelselskap, er det de kan fortelle om bibelselskapene som økumenisk plattform. I mange land er bibelselskapene de som samler alle kristne trossamfunn. Slik er det også i Litauen.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO