Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Bibelen på topp: Bibelen har gjeninntatt førsteplassen på bestselgerlistene.

Foto: Bibelen på topp: Bibelen har gjeninntatt førsteplassen på bestselgerlistene.

Hva har blitt bedre i Bibel 2011?

17. april 2013.

Salget av Bibel 2011 har gått over all forventning. Våren 2012 er over 100 000 bibler solgt av den nye oversettelsen. Mange har kommet med gode tilbakemeldinger på vers de synes er blitt bedre. Har du et vers du synes er blitt mye bedre i Bibel 2011? Del det med leserne i Nytt om Bibelen. Send ditt vers og noen linjer om hvorfor dette verset er blitt bedre til: ell@bibel.no

Eksempler på gode endringer:

Oversettelsen av 1978

Oversettelsen av 2011

NT:
Led oss ikke inn i fristelse (Matt 6,13) Og la oss ikke komme i fristelse
Og la oss ikke komme i fristelse dere gi det (Matt 10,8) Gi som gave det dere fikk som gave
Gi som gave det dere fikk som gave Og mørket har ikke overvunnet det
Gjør stadig fremgang i Herrens gjerning (1 Kor 15,58) Arbeid raust og rikelig for Herren

GT:
Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevde … (1 Mos 1,2) Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde …
Lyden av ei linn susing (1 Kong 19,12) Lyden av ei skir stille
Jeg mangler ingen ting (Sal 23,1) Jeg mangler ikke noe
Så lenge eg var beisk i hugen, og kjende at det stakk i hjarta (Sal 73,21) Så lenge eg var beisk i hjartet og det stakk i nyrene


Eksempler på knappere oversettelse:

Flokken av fremmede som hadde sluttet seg til dem, fikk veldig lyst på mat. (4 Mos 11,4) Rakkerpakket som fulgte med dem, var umettelig.
Å, hvor ensom hun sitter, byen som før var så folkerik (Klag 1,1) Ensom sitter hun, den folkerike byen.

Fra læresvein til disippel til læresvein

I 1978 oversettelsen var ordet læresvein brukt på nynorsk. I NT 2005 ble læresvein forandret til disippel. Etter dobbelt votering i Bibelselskapets styre og oversetterutvalg er læresvein tilbake i Bibel 2011.

Flere informasjoner om den nye oversettelsen finner du her: Nytt i Bibel 2011

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO