Gå til innhold

35 Neste morgen gikk Jonatan ut på marken til den tid han hadde avtalt med David, og han hadde en liten gutt med seg.

Sagt om Bibel 2011

Foto: Sagt om Bibel 2011

Sagt om Bibelen

24. april 2013.

I det forrige Nytt om Bibelen (NoB 3) ba vi om respons fra leserne på gode endringer i Bibel 2011. Et av svarene vi fikk, kom fra Elna Knudsen som peker på en god endring i Bibel 2011. Men hun gir også ros til oversettelsen av 1978. Hun viser til 2 Mos 36,8 og skriver følgende:

1978: Alle håndverkerne begynte å arbeide på helligdommen.

2011: Alle som hadde visdom i hjertet til dette arbeidet, laget nå boligen.

Hadde jeg vært håndverker, ville jeg fått en ny og bedre yrkesbevissthet. Ellers vil jeg si at jeg opplevde 1978-oversettelsen som en stor (pedagogisk) velsignelse. Den gang arbeidet jeg i grunnskolen og skal aldri glemme stemningen i klasserommet da Bibelen ble delt ut, og jeg bare kunne be elevene slå opp og lese høyt eller stille, uten å måtte forklare alderdommelige ord og uttrykk. Bibelen fengslet elevene, også de yngste forsto det de leste.

Takk for Nytt om Bibelen! Bladet opplyser og inspirerer.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO