Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Frøydis og Caroline Lehmann studerer manuskriptet til far sin saman med bibelomsetjar Anders Aschim. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Frøydis og Caroline Lehmann studerer manuskriptet til far sin saman med bibelomsetjar Anders Aschim. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Ei hebraisk-nynorsk bibelordbok

06. januar 2012.

Eigil Lehmann (1907-2009) var prest og filolog. Han har mellom anna gitt ut Ordbok for Det nye testamentet (1955) og den utvida utgåva Ordbok for Det nye testamentet – nynorsk med tilvising til gresk grunntekst (1988).

Dei siste leveåra sine arbeidde han med eit manuskript til ei liknande hebraisk-norsk bibelordbok for Det gamle testamentet. Denne boka blei aldri utgitt. I desember 2010 leverte døtrene Frøydis og Caroline Lehmann manuskriptet til handskriftsamlinga ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. No er manuskriptet gjennomgått og ordna av bibelomsetjar Anders Aschim i Bibelselskapet. Kopi av ordlista er tilgjengeleg i pdf-format på vevstaden bibel.no, medan sjølve manuskriptet er tilgjengeleg på spesiallesesalen i Nasjonalbiblioteket.

”Alfabetisk ordlista yver uppslagsord i nynorsk bibel rev. umsetjing 1938” er først og fremst av interesse for dei som arbeider med historia om norsk bibelomsetjing. Høgnorskmannen Lehmann har lagt den klassiske ”Indrebø-bibelen” til grunn for ordlista.

Manuskriptet (PDF)

Eigil Lehmann: Hebraisk-norsk ordbok

Eigil Lehmann: med tilvising til hebraisk-norsk [SIC] ordbok for Det gamle testamente og sidetal i G...
Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO