Gå til innhold

15 Da mannen kom tilbake som konge, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent.

Anne Veiteberg

Foto: Anne Veiteberg

Ny forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum

17. april 2013.

Anne Veiteberg er tilsett som forlagssjef i Bibelselskapet frå 1. august 2012. Ho tek over stillinga etter Turid Barth Pettersen.

Veiteberg kjem frå stillinga som generalsekretær i Norske kyrkjeakademi. Ho er utdanna idéhistorikar frå Universitetet i Oslo og har i tillegg mellomfag i statsvitskap og utdanning i global forståing. Anne Veiteberg har tidlegare arbeidd åtte år i utanlandsavdelinga i Kyrkjas Naudhjelp med Latin Amerika og Midtausten som arbeidsfelt.

– Den breie erfaringsbakgrunnen hennar og utdanninga innan kristen-muslimsk dialog vil gjere den nye forlagssjefen til ein ressursperson i vidareutviklinga av forlagsarbeidet i Bibelselskapet og Verbum, seier generalsekretær i Bibelselskapet, Ingeborg Mongstad-Kvammen.

– Bibelselskapet si målsetting om å presentere Ordet på nye og mangfaldige måtar, er ein flott visjon som inspirerer meg, seier Anne Veiteberg som tek til i stillinga 1. august.

– Eg ønskjer eit forlag som bidrar i debatten om viktige spørsmål i vår tid - om tru, kultur og samfunn. Bibeltekstane skal sleppast laus og mange røyster skal høyrast. Eg gler meg til å vere med på å vidareutvikle forlaget sin profil, seier ho.