Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

<strong>Merete Thomassen</strong> er prest, førsteamanuensis og mangeårig liturgikklærer ved Det praktisk-teologisk seminar.<br /><strong>Sylfest Lomheim</strong> er språkviter, professor ved Universitetet i Agder og tidligere direktør i Språkrådet.

Foto: Merete Thomassen er prest, førsteamanuensis og mangeårig liturgikklærer ved Det praktisk-teologisk seminar.
Sylfest Lomheim er språkviter, professor ved Universitetet i Agder og tidligere direktør i Språkrådet.

Verbum inviterer til lansering av boka Når dere ber

05. november 2013.

Mandag 18. november kl. 19.00-20.30. Kverneland, Litteraturhuset i Oslo.

Fram til slutten av forrige århundre ba den kristne kirke Gud om å befri menneskene fra krig, uår, sykdom og fortapelse. I dag ber kristne i Norge om at Gud skal skape gode følelser i den enkelte, slik at gudstjenestedeltakerne kan gå fra kirken fylt av glede og harmoni. Hva har skjedd med det liturgiske språket og med synet på bønn? Forfatterne av boka Når dere ber, Merete Thomassen og Sylfest Lomheim, mener det har skjedd store teologiske og språklige endringer. Hvorfor har disse endringene skjedd? Og hvilke forestillinger om Gud og mennesker kommer til uttrykk i dagens bønnespråk?

Velkommen! Arrangementet er åpent for alle.

Program:
Innledning av forfatterne:

  • Merete Thomassen: Endringer i kirkens bønnespråk: Fra frelse til feelgood?
  • Sylfest Lomheim: Treng me verkeleg eit språkleg bønepoliti?

Responser:

  • Alv Reidar Dale, seniorkonsulent, Universitetet i Oslo
  • Anne Anita Lillebø, studentprest, Universitetet i Oslo
  • Halvard Johannesen, høgskolelektor, Det praktisk-teologiske seminar

Boka kan kjøpes i nettbokhandelen eller i din lokale bokhandel

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO