Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

I boka <em>På stengte stier</em> tar Tor Øystein Vaaland leseren med på tre reiser i dagens Israel og Palestina.

Foto: I boka På stengte stier tar Tor Øystein Vaaland leseren med på tre reiser i dagens Israel og Palestina.

På stengte stier i dagens Israel og Palestina

12. desember 2013.

«Sjelden har jeg sett noen komme så tett på det palestinske hverdagslivet, i all sin hjertevarme og tragedie.» Erling Rimehaug, Vårt Land

Boka På stengte stier handler om tre reiser:

For to tusen år siden la Maria og Josef ut på disse reisene – fra Nasaret til Betlehem, der Jesus ble født; fra Betlehem til Kairo, dit de flyktet med barnet Jesus for å unnslippe Herodes – og fra Nasaret til Jerusalem, dit de reiste med Jesus da han var tolv år, for å feire den jødiske påskehøytiden.

Forfatter Tor Øystein Vaaland foretok disse tre reisene på nytt i 2012 og 2013. Leseren kan følge forfatterens ferd gjennom byer og landsbyer, bosettinger og flyktningleirer; over grenser og kontrollposter, gjennom dalfører og øde landområder – og langs Middelhavskysten. Forfatteren skriver om hellige steder - og ikke minst, om menneskene han møter langs reiserutene. Boka er illustrert med bilder, oversiktskart og kart over de ulike reiseetappene.

Det er mange forskjellige mennesker som kommer til orde i boka; blant annet muslimske og kristne palestinere, ortodokse, messianske og sekulære jøder og en samaritan. Vi møter «vanlige mennesker» og religiøse ledere. Bildet som etter hvert tegnes av situasjonen i dette området, er at konfliktene er dype og løsninger vanskelige å se.

Men særlig ett spørsmål aktualiseres: Hvor er de kristnes støtte til de palestinske kristne i Israel og Palestina, slik at de – i enda større grad – kan bidra til brobygging og fred?

Dette er en reiseskildring utenom det vanlige – som både er personlig og politisk, historisk og aktuell, og med mange bibelske referanser.

Tor Øystein Vaaland (1959) er journalist, prest og forfatter. Han jobbet i NRKs nyhetsavdeling i en årrekke og i Morgenbladet i 2011-2012. Han har vært menighetsprest i Ringsaker og generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Vaaland har skrevet flere bøker, blant annet Intet nytt fra Vestbredden – fortellinger fra 17 palestinske journalisters hverdag (2011)
«Ikke minst er det mye nytt å lære: Her er både turforslag, bibelhistorie og politisk historie.»

Sidsel Wold, tidligere NRK-korrespondent i Midtøsten.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO