Gå til innhold

1 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,
og hans øre er ikke for tungt til å høre.

Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet

Foto: Hans-Olav Mørk, leder for bibeloversettelse i Bibelselskapet

Hva koster et morsmål?

17. januar 2014. Hans Olav Mørk

De norske majoritetsspråkene har fått sin nye oversettelse av Bibelen. Men hva med de samiske språkene? Det er både gode nyheter og store utfordringer å melde fra dette vitale området for samisk språkutvikling.

Gjennom historien har det vært offentlig politikk at samene skulle nektes å bruke sine egne morsmål.Dette har heldigvis snudd i senere år. Den norske stat bevilger nå ca. 1,5 millioner kroner årlig til samisk bibeloversettelse. I tillegg investerer Bibelselskapet omkring en halv million kroner.

Professor Ole Henrik Magga ved Sámi allaskuvla i Kautokeino har gitt uttrykk for at den nordsamiske bibelteksten fra 1895 har vært svært viktig for utviklingen av nordsamisk. Det samme kommer antakelig til å gjelde Bibelselskapets nye oversettelser. Ny nordsamisk Bibel kommer i 2019. Sørsamiske bibeltekster til de kirkelige tekstrekkene kommer i 2014-2016. Prøveutgaver finnes på www.bibel.no/Nettbibelen

Nordsamisk snakkes i dag av rundt 15 000 mennesker,og interessen for språket er stigende. Likevel har det langvarige presset mot de samiske språkene svekket dem.For det sørsamiske språket er situasjonen spesielt vanskelig. Sørsamisk brukes i dag av ca. 1500 mennesker i Midt-Skandinavia.Det ble et normert skriftspråk på begynnelsen av 1970-tallet og offisielt språk i Snåsa kommune i 2004.

Den offentlige handlingsplanen for samiske språk (2009) fastslår at sørsamisk og lulesamisk er truet. Det trengs spesielle tiltak for å sikre dem som levende bruksspråk. Sameloven gir borgerne språklige rettigheter. Disse omfatter kirkelig betjening,det vil si retten til å høre forkynnelse på sitt eget morsmål og å bruke morsmålet i møte med viktige begivenheter som dåp, bryllup og begravelse.

Bierna Bientie, prest for sørsamer i Nidaros bispedømme,er sørsamenes egen bibeloversetter. Sammen med fire språkkonsulenter oversetter han bibeltekster til bruk i norske og svenske gudstjenester. Bierna er sørsame. Både som prest og oversetter er han rotfestet i den sørsamiske kulturen og bruker symbolene derfra. Slik blir sørsamisk språk bevart og fornyet.

Bibelen er vår felles fortelling. For å kunne være med i samtalene om tro og livstolkning, må mennesker ha Bibelen på et levende morsmål.Samisk kirkeråd har laget en egen strategiplan (2011). Der står det at minoriteter ikke skal berøves retten til å delta i sin egen kultur og religion eller bruke sitt eget språk (jf.FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter,artikkel 27). Derfor er det samiske bibeloversettelsesarbeidet viktig for hvert enkelt menneske som har samisk som morsmål.

En sørsamisk mann beskrev hva han følte da han hørte juleevangeliet for første gang på morsmålet:«Då græt je».

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO