Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

I boka «Det store puslespillet» viser Hans Johan Sagrusten (bildet) hvordan virkelige historiske hendelser, fortalt i et fengende språk, overgår både fiksjonen og fantasien.

Foto: I boka «Det store puslespillet» viser Hans Johan Sagrusten (bildet) hvordan virkelige historiske hendelser, fortalt i et fengende språk, overgår både fiksjonen og fantasien.

Det store puslespillet

17. november 2014.

«For en bok! Velskrevet, fengslende og intenst spennende - den reneste vitenskapsthriller for alle som er fascinert av Bibelen, teologi og mustiske manuskripter»
– Tom Egeland

«Josef er trøtt nå. Rørpennen skraper mot det grove papyrusarket. Han har bare bitte litt igjen nå, så er han ferdig. Nakken er stiv og øynene såre. Det er snart ikke olje igjen på lampa heller, så nå gjelder det å få ferdig de siste linjene. Han dypper rørpennen på nytt og skriver de siste ordene i boka: «… og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus» (Apg 28,31).

Endelig kan han legge fra seg pennen. Han retter nakken og tøyer ryggen bakover. Dette er den lengste boka han har skrevet noen gang. Han lar fingrene gli over bunken med papyrusark. Et hundre og tolv store ark er det blitt. Hvor mange kvelder har han brukt på boka? Han har helt mistet tellinga. Alt han har tenkt på, er at den måtte bli ferdig i tide – til den store dagen som begynner om noen få timer. Selvfølgelig må også menigheten hans ha ei stor bok med alle de fire evangeliene i, slik som de andre menighetene i dalen. Nå er den boka ferdig, og Josef gleder seg til å legge den fram i kirka i morgen.»

Omtrent slik kan vi tenke oss forhistoria til et av de eldste manuskriptene vi har til Det nye testamentet. Manuskriptet ble funnet i Egypt på 1930-tallet. Det har fått navnet Papyrus 45 og ble skrevet et sted i Nildalen i Egypt.

Det består av 30 ark av ei stor papyrusbok. Sidetallene viste at boka var på 112 ark da den var hel og uskadd. Blant de 30 arkene er det to fra Matteus-evangeliet, seks fra Markus-evangeliet, sju fra Lukasevangeliet og to fra Johannesevangeliet, samt tretten fra Apostlenes Gjerninger. Selv om bare en fjerdedel av arkene var bevart, viste disse få sidene at boka må ha inneholdt alle de fem skriftene.

Manuskriptet ble datert til 200-tallet e.Kr. Dermed satt forskerne med et håndfast bevis for at alle de fire evangeliene var i bruk som ei samlet bok, hundre år før kirkemøtet i Nikea. Og de kunne konstatere: Det inneholdt de samme fire evangeliene som vi kjenner i dag.

Hadde forfatteren Dan Brown kjent til funnet av Papyrus 45, ville han ikke ha kunnet skrive det som en av hovedpersonene i Da Vinci-koden påstår, nemlig at de fire evangeliene i Det nye testamentet ble skiftet ut av keiser Konstantin på 300-tallet e.Kr. Derfor er funnet av Papyrus 45 viktig.

Hans Johan Sagrusten
Hans Johan Sagrusten

Det store puslespillet

Hans J. Sagrusten har studert manuskriptene til Det nye testamentet i mange år. I Det store puslespillet tar han for seg de viktigste manuskript-funnene fra 1800-tallet og fram til i dag.

Hvor langt tilbake i tid kan funnene ta oss? Hvor nær Bibelens egen tid er det mulig å komme?

Les mer

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO