Gå til innhold

1 Det kom noen ned fra Judea og begynte å undervise brødrene: «Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst.»

Kari Veiteberg er dr. theol og prest i Kirkens Bymisjon i Bergen. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Kari Veiteberg er dr. theol og prest i Kirkens Bymisjon i Bergen. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Jacob Jervell - et portrett av en av kristen-Norges klokeste rebeller

17. januar 2014.

Tirsdag 28. januar kl. 19.30 - 21.30, Askertun, Kirkelia 3, Asker.

Kirkeakademiet i Asker feirer 200-årsjubileet for 1814 med tre møter under tittelen "Røtter og rebeller". Samfunnet bygger alltid på den innsats som er gjort av tidligere generasjoner, men vokser gjennom den innsats som gjøres i vår egen tid, ikke minst av dem som ser med kritisk blikk på tingenes tilstand - rebellene.

Foredrag av Kari Veiteberg i vårens møteserie «Røtter og rebeller»:

Dr. theol. og teaterviter Kari Veiteberg har nylig skrevet bok om en av Den norske kirkes kritiske røster: professor Jacob Jervell (f. 1925). Han er karakterisert som «et motsigelsens tegn», forhatt av noen og elsket av andre. Han har vært en tydelig stemme i den teologiske debatten, engasjert og spissformulert som han alltid har vært, men med en egen evne til å få enkeltmennesker til å kjenne seg hørt og sett. Kari Veiteberg karakteriserer ham - teologen, læreren og presten Jacob Jervell - som en av kristen-Norges klokeste rebeller.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO