Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Kari Veiteberg er dr. theol og prest i Kirkens Bymisjon i Bergen. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Foto: Kari Veiteberg er dr. theol og prest i Kirkens Bymisjon i Bergen. (Foto: Dag Kjær Smemo)

Jacob Jervell - et portrett av en av kristen-Norges klokeste rebeller

17. januar 2014.

Tirsdag 28. januar kl. 19.30 - 21.30, Askertun, Kirkelia 3, Asker.

Kirkeakademiet i Asker feirer 200-årsjubileet for 1814 med tre møter under tittelen "Røtter og rebeller". Samfunnet bygger alltid på den innsats som er gjort av tidligere generasjoner, men vokser gjennom den innsats som gjøres i vår egen tid, ikke minst av dem som ser med kritisk blikk på tingenes tilstand - rebellene.

Foredrag av Kari Veiteberg i vårens møteserie «Røtter og rebeller»:

Dr. theol. og teaterviter Kari Veiteberg har nylig skrevet bok om en av Den norske kirkes kritiske røster: professor Jacob Jervell (f. 1925). Han er karakterisert som «et motsigelsens tegn», forhatt av noen og elsket av andre. Han har vært en tydelig stemme i den teologiske debatten, engasjert og spissformulert som han alltid har vært, men med en egen evne til å få enkeltmennesker til å kjenne seg hørt og sett. Kari Veiteberg karakteriserer ham - teologen, læreren og presten Jacob Jervell - som en av kristen-Norges klokeste rebeller.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO