Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

<em>Skriften på veggen - og andre bibelord i dagligtale</em> er tredje opplag av Dag Kjær Smemos (bilde) populære Bibelord i dagligtale. Siste utgave er revidert etter bibeloversettelsen fra 2011.

Foto: Skriften på veggen - og andre bibelord i dagligtale er tredje opplag av Dag Kjær Smemos (bilde) populære Bibelord i dagligtale. Siste utgave er revidert etter bibeloversettelsen fra 2011.

Skriften på veggen - og andre bibelord i dagligtale

20. august 2014.

Det er lenge siden Pontius Pilatus toet sine hender. Går vi til Bibelen, sluttet han å toe dem og begynte å tvette dem i stedet allerede i bibeloversettelsen fra 1904. I dag vasker Pilatus hendene. Men i språket toer han dem fremdeles.

Pilatus’ håndvask er ett av mange eksempler på hvordan uttrykk fra Bibelen har fått plass i det norske språket. Oppslagsverket Skriften på veggen - og andre bibelord i dagligtale kommer nå i sitt tredje opplag, revidert etter den nye bibeloversettelsen fra 2011. I boken er over 1000 uttrykk fra Bibelen samlet, mange av dem hverdagsuttrykk som er høyst levende i nordmenns dagligtale. Men ikke alle vet at disse uttrykkene har sitt opphav i Bibelen. Dag Kjær Smemos oppslagsbok gir noe å snakke om så vi skal vite hva vi snakker om.

Bibelord i dagligtale kom ut første gang i 1999, som en markering av årtusenskiftet og for å vise Bibelens betydning i norsk språk og kultur.

– Vi ser og hører stadig uttrykk som «skriften på veggen», «David og Goliat», «judaspenger», «en barmhjertig samaritan» og «å gjøre vann til vin». Dette er bare noen av mange hverdagsuttrykk som opprinnelig stammer fra Bibelen. Ofte brukes uttrykkene uten at avsenderen vet at de faktisk er hentet fra Bibelen. Boken dokumenterer hvilke hverdagsuttrykk som opprinnelig kommer fra Bibelen, den viser hvor uttrykkene står og hva de betyr i sin opprinnelige sammenheng, forteller forfatter Dag Kjær Smemo.

«Å svelge kameler», for eksempel:
Vi må helt tilbake til Egypt for å få hele sammenhengen. Slik forklares det: «En som er opptatt av de små detaljene, men ikke bryr seg om de store og viktige sakene eller forpliktelsene. Ofte brukt om politikere som må inngå store kompromisser og gå på akkord med tidligere løfter. Fra Jesu verop over de skriftlærde og fariseerne, der han bl.a. sier: Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen! Fariseerne silte drikkevannet før de drakk, for å unngå å sluke et insekt, noe det var advart mot i Moseloven.»

Smemo mener Skriften på veggen - og andre bibelord i dagligtale er en nyttig bok som bør finnes i alle biblioteker, på skoler og studiesteder. Hvorfor?

En uunnværlig oppslagsbok
– Jeg tror det er en uunnværlig oppslagsbok for talere, lærere, journalister, forfattere, prester og alle andre som bruker språket i sin formidling. Rett og slett fordi vi trenger å vite hva det vi sier betyr, og hvor uttrykkene kommer fra. Arnulf Øverland brukte flittig uttrykk fra Bibelen i det han skrev. Mange av disse uttrykkene trenger vi bakgrunnsinformasjon for å forstå i dag. Jeg vet at Finn-Erik Vinjes studenter brukte denne boken nettopp for å forstå bakgrunnen for mange av uttrykkene i språket vårt, og flere norsklærere og norskprofessorer har sagt at Bibelord i dagligtale er en svært nyttig bok for elever og studenter når de skal skjønne norsk litteratur, forteller han.

Samtidig håper han at boka kan være med på å senke terskelen for å åpne Bibelen og lese mer i den.

– Mitt håp er at Skriften på veggen - og andre bibelord i dagligtale kan bidra til at Bibelen ikke bare blir oppfattet som en trosbok for ivrige kirkegjengere. Om boken kan inspirere til videre lesning i Bibelen, er det bare fint.

– Du har lett fram mange bibeluttrykk som lever i språket vårt. Hva sier disse oss om språket og om vårt forhold til Bibelen?

– Bibelen har hatt en sentral plass i kulturen og språket vårt de siste 300 årene. For et par hundreår siden var ofte Bibelen den eneste boken man hadde. Den har også blitt mye brukt i skolen opp gjennom årene. Da var den et verk de fleste kjente til - men slik er det ikke lenger, ikke på samme måte. Nå er Bibelen i større grad for mange en nisjebok, men uttrykkene derfra har festet seg i språket vårt uten at vi kanskje vet at det er derfra de er hentet. Nå må Bibelen gjenoppdages, og kanskje kan Bibelord i dagligtale hjelpe til med det, sier Dag Kjær Smemo.

Og gi oss noe å snakke om - så vi skal vite hva vi snakker om.

Bokpresentasjoner:
Dag Kjær Smemo
Dag Kjær Smemo

Forfatteren kan kåsere om sine bøker under tema Bibelen i Norge og andre land.

Med utgangspunkt i bøkene:

  • Skriften på veggen, og andre bibelord i dagligtale
  • Bibelsk navnebok
  • Bibelgaven; Bibelglede i 30 land.

Ta kontakt med forfatteren direkte:
Dag Kjær Smemo, dag@smemo.no, tlf 924 03 700

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO