Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Alf Kjetil Walgermo er den ene av to redaktører av boken <em>Bibeldikt</em>, der 88 norske forfattere bidrar. (Foto: Hans Johan Sagrusten)

Foto: Alf Kjetil Walgermo er den ene av to redaktører av boken Bibeldikt, der 88 norske forfattere bidrar. (Foto: Hans Johan Sagrusten)

Verbums høstslipp: Bibelen i litteraturen

24. september 2014. Ole Andreas Husøy, KPK

– Bibelen i litteraturen kan stå som en overskrift over Verbums utgivelser i år, sier forlagssjef Anne Veiteberg.

Verbum presenterte sin bokliste mandag. Nytt i år er at forlaget har opprettet en egen serie for fagbøker; Verbum akademisk. Første bok i serien er antologien Fra svar til undring. Kristendom i norske samtidstekster, som er redigert av Øyvind T. Gulliksen og Årstein Justnes. Materialet boken bygger på, er en del av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Agder.

Bibelen
Bibel 2011 er fortsatt den viktigste boken til Verbum, slår forlagssjef Veiteberg fast. Etter at den nye bibelutgaven kom høsten 2011, er den senere blitt lansert i ulike omslag og innbindinger. I år er det ingen nye bibeldesign som presenteres, derimot har Bibel 2011 nå kommet som e-bok, tilrettelagt for lesebrett, nettbrett og smarttelefon.
– Men vi kommer med nye bøker som kan bidra til å fremme bibelkunnskap og bibelbruk, sier Veiteberg.

88 bibeldikt
En av årets utgivelser er Bibeldikt der 88 norske forfattere bidrar med hvert sitt dikt med utgangspunkt i tekster i Bibel 2011. Formålet med prosjektet har vært å sette forfatterne i kontakt med den nye bibeloversettelsen, og se hva som skjer i møtet med en bibeltekst. Alf Kjetil Walgermo, som har redigert boken sammen med Jan Ove Ulstein, sier at de aller fleste av de forfatterne som ble spurt om å bidra, svarte ja.
– Vi har i realiteten hatt et luksusproblem. Det var mange sterke forfatternavn det ikke ble plass til i boken, sier Walgermo som opplyser at det var Ulstein som hadde ideen til bokprosjektet. 42 av bidragsyterne er kvinner, altså nesten halvparten. Walgermo mener at det de siste tiårene har vært en økende interesse for Bibelen i samtidslitteraturen. Boken blir for øvrig lansert med et eget arrangement på Litteraturhuset i Oslo 6. oktober.

Skriften på veggen
Dag Smemo, teolog og mangeårig medarbeider i Bibelselskapet både i Norge og internasjonalt, har kommet med en revidert utgave av boken som første gang kom ut i 1999 med tittelen Bibelord i dagligtale. Den nye reviderte utgaven, som er den tredje av dette hendige oppslagsverket, har fått tittelen Skriften på veggen. Hvis man ønsker å finne bakgrunnen for uttrykk som for eksempel ramaskrik, uriaspost og hokuspokus er dette boken å skaffe seg. Her finner man mer enn tusen oppslagsord. Bibelens opphav

Hans Johan Sagrusten har skrevet boken Det store puslespillet, som handler om hvordan Bibelen er blitt til, og der han orienterer om jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen. Sagrusten mener dette er stoff som er underkommunisert, og som folk flest vet lite om, og at de derfor lett lar seg villede av påstander om Bibelens tilblivelse for eksempel i Dan Browns «Da Vinci-koden».

Andre bøker
Berit Karlsaune har skrevet 25 refleksjoner i adventstiden, som er samlet i boken Barnet som forandret verden. Boken kommer ut om en måneds tid. I boken Lang vei til fred tar Stein Erik Horjen for seg konfliktene i Sudan og Sør-Sudan. Han mener kirkene kan spille en avgjørende rolle i fredsprosessen, og at en varig fred i Sudan ikke er mulig uten en omfattende forsoningsprosess.

Av andre bøker på Verbum i 2014 kan nevnes Freddy Fjellheims bok Vergeløs som inneholder bønner, dikt og sakspoesi. Jostein Ørum har skrevet ord til de som har mistet noen av sine kjære, i boken Kjærlighetsarr. Geir Hellemos Mine tre liv handler om religiøse hverdagserfaringer.

KPK

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO