Gå til innhold

31 Siden forlot han Tyros-området igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet.

Opplev «Missa Poetica» i Gamle Aker kirke torsdag 7. mai kl. 18. (Foto: Wikimedia Commons)

Foto: Opplev «Missa Poetica» i Gamle Aker kirke torsdag 7. mai kl. 18. (Foto: Wikimedia Commons)

Opplev Missa Poetica!

05. mai 2015.

Missa Poetica bringer samtidspoesiens levende språk i et møte med liturgiens tradisjonelle uttrykk.

Både poesien og liturgien vil endre seg i dette møtet. Kanskje også tilhørerne? Publikums begeistring var stor under ur-fremføringen i Fredrikstad i fjor.

Poetene blir fulgt av hver sin musiker/ instrument gjennom messen. Utvalgte musikalske temaer aksentuerer den enkelte diktopplesning, ikke som tonelegging eller akkompagnement, men mer som dialogisk utveksling. Vi får bl.a. høre musikk av Messiaen, de Frumerie, en ortodoks Kyrie-variant og et parti fra Missa Criolla.

Domkantor Dan René Dahl har ny-komponert en Fanfare til messens Finale. Både talekor og poesi-duetter vil være en del av uttrykksformen.

Utvalget av dikt er inndelt i tre avdelinger: 1. Poetisk lovprisning. 2. Det menneskelige vilkår og 3. Klimakritiske utrop.

Diktene som benyttes foreligger i antologien Bibeldikt (Verbum 2014) og på nettsiden til Forfatternes klimaaksjon.

Blant poetene som deltar er landets fremste: Tone Hødnebø, Steinar Opstad, Ingrid Storholmen, Agnar Lirhus, Gro Dahle, Rønnaug Kleiva, Ann Kavli, Terje Dragseth, Marit Tusvik og Freddy Fjellheim.

Musikerne teller to domkantorer, Dan René Dahl (orgel og klaver) og Yngve Sporild Breievne (melodika og orgel), samt Helga Johanne Størdal (solist) og Liv Frengstad (cello).

Arrangør: Freddy Fjellheim (906 54 342, freddy.fjellheim@online.no) og Sentrum og St.Hanshaugen menighet.

NRK-radio gjør opptak til radiogudstjeneste.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO