Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

– Denne bibelen er mer ubehagelig å lese enn andre. Ingen av oss kan slå oss på brystet og si at den ikke berører oss, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

Foto: – Denne bibelen er mer ubehagelig å lese enn andre. Ingen av oss kan slå oss på brystet og si at den ikke berører oss, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

Preses Helga Haugland Byfuglien anbefaler Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen

11. mars 2015.

– Ingen som har åpnet en Bibel kan ha unngått å se at den har et spesielt vaktsomt øye overfor fattige, undertykte og all urettferdighet, sier bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien.

– Det er et gjennomgangstema i vår hellige bok. Det utfordrer oss, ikke minst fordi vi vet at Bibelen hver dag blir lest og tolket av mennesker som nettopp er fattige, undertrykte og utsatt for urett. Og det utfordrer oss fordi Bibelen gjør det helt klart at det er vår oppgave som troende å bidra i kampen mot all urett. En sann lesning av Bibelen er umulig uten dette perspektivet.

– Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen setter lys på denne store utfordringen. Omtrent 3000 bibelvers som handler om temaet har fått gul bakgrunn. I tillegg er 25 av tekstene behandlet med egne tekstrefleksjoner, og her bidrar skribenter fra kirkelandskapet i hele sin økumeniske bredde. Slik åpnes Bibelen på en ny og utfordrende måte for oss alle, til inspirasjon og ettertanke i både personlig bibellesning, studiegrupper og gudstjenesteliv. Jeg gir min varmeste anbefaling.

Helga Haugland Byfuglien

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO