Gå til innhold

1 Visdommen har bygd seg hus
og hugget til sine sju søyler.

Vil du skape debatt? Søk NFF om stipend innen 1. juni (Foto: I-vista  / pixelio.de)

Foto: Vil du skape debatt? Søk NFF om stipend innen 1. juni (Foto: I-vista / pixelio.de)

Stipend til aktualitets- og debattbøker

12. mai 2015.

Verbum forlag ønsker å utgi flere bøker om aktuelle tema til refleksjon og debatt. Nå er det tid for å søke NFF om stipend! Fristen er 1. juni.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) ønsker å støtte at det skrives debattbøker og aktuelle sakprosautgivelser. Til dette er det opprettet en egen stipendpott, som i 2015 er på 800.000 kroner.

Aktualitets- og debattstipendet skal støtte prosjekter som på grunn av sitt innhold bør realiseres raskere enn den ordinære stipendbehandlingen muliggjør. Stipendet skal tildeles prosjekter som på grunn av temavalg, den aktuelle samfunnsdebatten og lignende forhold, bør gjennomføres raskt. Det er fire årlige søknadsfrister for stipendet, og i 2015 er fristene 2. mars, 1. juni, 1. september og 2. november. Søknadene behandles så raskt som mulig etter den enkelte søknadsfristen.

Les mer om stipendet og betingelser her

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO