Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

<strong>Hilde Heitmann</strong> er ideskaper og prosjektleder for trosopplæringssatsingen <em>Tidslinjen</em> som ble presentert ved Verbums lansering av høstens bøker. (Foto: Nils-Petter Enstad)

Foto: Hilde Heitmann er ideskaper og prosjektleder for trosopplæringssatsingen Tidslinjen som ble presentert ved Verbums lansering av høstens bøker. (Foto: Nils-Petter Enstad)

Mangfoldig høstliste fra Verbum

21. september 2015.

Verbums høstliste spenner fra en mors gripende tanker etter en sønns sykdom og død, via det store spørsmålet om meningen med livet, til fagbøker om gudstjeneste og kirke. Mest spektakulært er kanskje trosopplæringssatsingen kalt «Tidslinjen» som både er et seks meter langt kunstverk, et undervisningsopplegg og en nettressurs.

I samarbeid med kunstneren Bente Elisabeth Finserås har Ragna Dahlen gitt ut et smykke av en bok. I Sorgen kommer ubedt skildres avmakten og smerten ved å miste en sønn - og om troen som ikke demper smerten, men som gir livet retning.

– Dersom Gud er kjærlighet, er han også sorg, for sorgen er kjærlighetens bakside. Troen må kunne hvile i dette favntaket hos Gud. Det er selve nåden for meg, sier forfatteren.

Meningen med livet

Alf van der Hagen
Alf van der Hagen

Alf van der Hagen er kjent for mange. I høst utgir redaktøren og forfatteren nok en bok. Denne gangen om tro og tvil. I Meningen med livet? deler fjorten ulike mennesker sine tanker om tro og eksistensielle spørsmål. Gjennom dialogene blir leseren med på tankereiser uten fasitsvar og definerte endestasjoner.

– Intervjuene utvikler seg forskjellig og de har ulik temperatur, tilnærming og nerve. Alle de intervjuede er mennesker jeg har respekt for både gjennom sitt virke og som mennesker, sier van der Hagen.

De som så Jesus

I Jostein Ørums bok De som så ham inviteres vi også til et møte med mennesker, nærmere bestemt de som så Jesus fra Nasaret den siste uken han levde.

– Jeg har tatt for meg Jesu siste uke, gjennom påskedagene, fra han kommer til Jerusalem på palmesøndag, via skjærtorsdagens mollstemte fest, til fredagens drama, til lørdagens fortvilelse og til søndagens wow! Jeg lette etter menneskene som var vitner til alle disse hendelsene. Jeg telte og fant 40 mennesker - som så ham, forteller Ørum.

Henvendt. Overgitt.

Hva sanser vi når vi kommer inn i kirkerommet; hvordan opplever vi møtet med rommet, handlingen og fellesskapet? Og hvordan skapes tilhørighet og tro? Det er spørsmål Margrete Kvalbein tar opp i boka Henvendt. Overgitt. Forfatteren er selv utdannet danser fra Kunsthøgskolen i Oslo og har jobbet som koreograf og danser i kirker i over 20 år.

Fagbøker på høstlista

«Det nye testamentet er en liten bok som har forandret verden.» Slik innleder Halvor Moxnes sin bok Historien om Det nye testamentet. På en lettlest og spennende måte beskriver den internasjonalt anerkjente teologen hvordan de nytestamentlige tekstene har påvirket kulturen fram til i dag.

Verbum har også flere fagbøker på årets høstliste. Gudstjeneste a la carte tar for seg liturgireformen i Den norske kirke. I 2011 fikk Den norske kirke en ny gudstjenesteordning. Hvordan ble ordningen tatt imot? Hvilke valg har menighetene foretatt? Hva var visjonen og hva er resultatet?

De siste årene har også begrepet «folkekirke» seilt opp som et begrep kirken har omfavnet, men hvordan skal vi forstå dette? I Folkekirke nå belyses begrepet historisk og juridisk, og diskuteres utfra aktuelle perspektiver.

Ord og navn i Bibelen er et oppslagsverk som har vært etterspurt helt siden den nye bibeloversettelsen ble lansert i 2011. Etter to års arbeid foreligger nå boka med mer enn 6500 oppslagsord fra Bibelen med et bredt utvalg av bibelsitater til hvert ord. I tillegg er alle bibelske navn og steder gjengitt med en kort beskrivelse og anvisning til hvor i Bibelen navnene og stedene forekommer.

Tidslinjen

Tidslinjen er navnet på et nytt pedagogisk verktøy i trosopplæringen. Det består av et seks meter langt kunstverk der bibelhistorien illustreres fra skapelsen til endetiden. I tillegg til det fysiske banneret omfatter Tidslinjen også tilrettelagt og gjenfortalt bibeltekst, både som skrift og innleste lydspor. Undervisningsopplegget er tilpasset tre aldersgrupper og ledsages av en grundig metodisk innføring og omfattende ressurser på Internett.

Tidslinjen vil være et godt verktøy i trosopplæringen, søndagsskolen og annet barnearbeid. Vi håper at mange vil ta det i bruk, sier forlagssjef Anne Veiteberg.

Øvrige utgivelser

Tom Arne Møllerbråten kaller seg en kristen skeptiker og setter tvilen under lupen i sin bok Tro under tvil. Ray Simpson har tidligere utgitt flere bøker om keltisk spiritualitet. I Fra hodet til hjertet presenterer han konkrete forslag til ulike måter å lese Bibelen på og eksempler på hvordan vi kan møte Gud ved å meditere over skaperverket.

Salmeboka Bli lys er laget i forbindelse med Diakonhjemmets 125 års jubileum og inneholder 62 salmer og 52 fortellinger om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, håp mot død og kamp for rettferdighet.

Dessuten kommer Søren Kierkegaards perle av en bok, Liljen på marken og fuglen under himmelen, for første gang på norsk.

I tillegg slippes også «Sara-serien», bøker for barn om kristne høytider og kirkelige handlinger; et nytt tilskudd til Kristuskransen, Perler for livet og de årvisse utgivelsene Bibelleseplanen og Bibelleseplankalenderen.

God lesning!

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO