Gå til innhold

11 Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham.

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (Foto: John Hughes).

Foto: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (Foto: John Hughes).

Lansering av Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen

26. januar 2015.

Verbum forlag inviterer til boklansering torsdag 26. februar kl 18.00-19.30
Litteraturhuset i Oslo, «Amalie Skram», Wergelandsvn. 29, Oslo

Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen
I denne bibelen er 3000 vers som handler om fattigdom og rettferdighet merket med gul farge. Her er også 25 tekstrefleksjoner skrevet av representanter for ulike kirkesamfunn og organisasjoner og av samfunnsdebattanter. Klimarettferdighet, rettferdig handel og forholdet til fattige tilreisende er noen av de temaene som løftes fram.

Bibelen – et kampskrift mot fattigdom og urettferdighet?

Kampen mot fattigdom og urettferdighet er like viktig i dag som da Bibelen ble skrevet. Tekster i Bibelen utfordrer oss til refleksjon og til handling – lokalt og globalt.

Program:

Presentasjon ved forlagssjef Anne Veiteberg og teolog Stine Kiil Saga

Hilsener ved biskop i Den katolske kirke, Bernt Eidsvig, preses i Den norske kirke, Helga H. Byfuglien og gen.sekr. i Norges Kristne Råd, Knut Refsdal

Musikk ved Solfrid Molland og Ion Rasturnel.

Ole Martin Holte, Flyktninghjelpen, leser sin tekstrefleksjon

Appell ved Paul Mbole, rådgiver for Kirkens Nødhjelp i Kenya og Somalia

Panelsamtale:

  • Knut Tveitereid, teolog, Norsk Lærerakademi
  • Arild Hermstad, leder i Fremtiden i våre hender
  • Ann-Magritt Austenå, gen.sekr. i NOAS
  • Sunniva Gylver leder samtalen

Velkommen!

Sagt om Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen

«Ingen som har åpnet en Bibel kan ha unngått å se at den har et spesielt vaktsomt øye overfor fattige, undertrykte og all urettferdighet. Det er et gjennomgangstema i vår hellige bok. Det utfordrer oss, ikke minst fordi vi vet at Bibelen hver dag blir lest og tolket av mennesker som nettopp er fattige, undertrykte og utsatt for urett. Og det utfordrer oss fordi Bibelen gjør det helt klart at det er vår oppgave som troende å bidra i kampen mot all urett. En sann lesning av Bibelen er umulig uten dette perspektivet.» Preses Helga Haugland Byfuglien

«Dette er en viktig bok! Det er på tide med et sterkere fokus på Bibelens klare budskap om rettferdighet.»
Erik Solheim


Last ned program (PDF)

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO