Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Troens mysterier

15. januar 2016.

«I Meningen med livet? Dialoger om tro får Alf van der Hagen intervjuobjektene til å snakke meningsfylt om religiøse erfaringer og moral. Det er mangelvare i det offentlige rom, og nettopp derfor er det verdt å lese boken.»

Det skriver Ragnhild Ulltveit-Moe i Minerva.

Meningen med livet? Dialoger om tro er en samling av enkeltintervjuer som Alf van der Hagen har gjort med 14 svært ulike individer. De har alle har sin egen innfallsport til tro, tvil eller mangel på tro.

Intervjugalleriet spenner fra Geir Lippestad, romkvinnen Simona Vaduva, ateisten Tom Egeland og til muslimen Shoaib Sultan. Tittelen «Meningen med livet» gir ikke helt et korrekt bilde av tematikken i boken. Det er lite dialog om selve meningen med livet, og mye av spørsmålene går hverken på tro eller tvil. Snarere brukes religion som en innfallsport til spørsmål, refleksjoner og tanker rundt det å være menneske.

Van der Hagen skiller seg ut som en dyktig intervjuer, og han evner å gå intervjuobjektet tett på klingen og få ut betraktninger som er gode og interessante.

Det er uhyre viktig at vi som samfunn tør å stille spørsmål om etikk og moral på en daglig basis og at det er en del av det offentlige ordskiftet. I så måte bidrar Meningen med livet? Dialoger om tro på en god måte.

Les hele teksten hos Minerva

Ragnhild Ulltveit-Moe (f. 1982) har en bachelor fra Universitetet i Bergen og NHH og en Master fra London School of Economics

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO