Gå til innhold

3 Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til,

Boklansering: Dialogteologi på norsk

25. januar 2016.

Verbum forlag og Kirkelig dialogsenter inviterer til boklansering mandag 1. februar kl. 19:00-21:00. Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (Amalie Skram).

Hvordan møter kirken det økende tros- og livssynsmangfoldet i Norge? På hvilke måter blir kristen teologi og praksis påvirket og utfordret av andre kulturer, religioner og livssyn?

Dette er sentrale spørsmål i boka Dialogteologi på norsk. 16 forfattere med ulik teologisk og kirkelig bakgrunn reflekterer over erfaringer med dialogarbeid og religionsmøter.

Program:

  • Presentasjon av boka: Hva er dialogteologi? Kristen selvforståelse i møte med andre religioner og livssyn. v/Anne Hege Grung (førsteamanuensis ved Det Praktisk-Teologiske seminar i Oslo)
  • Panel: Dialogerfaringer knyttet til kirkelige handlinger: Dåp, begravelser og skolegudstjenester. v/Anne Anita Lillebø (studentprest), Sunniva Gylver (prest og stipendiat på MF) og Steinar Ims (daglig leder og prest ved Kirkelig dialogsenter).

Samtalen ledes av Sven Thore Kloster (stipendiat ved Det teologiske fakultet)

Velkommen! Arrangementet er åpent for alle.

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO