Gå til innhold

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.

Marianne Bjelland Kartzow er redaktør for «Lukas - Undring og utfordring»

Foto: Marianne Bjelland Kartzow er redaktør for «Lukas - Undring og utfordring»

Boklansering med Marianne Bjelland Kartzow

13. januar 2017.

Lansering av Lukas - Undring og utfordring tirsdag 31. januar kl. 09:00-10:10, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9

Hva er det Lukasevangeliet vil – med Jesus, med de første kristne og med oss? Og hvordan kan vi forstå disse tekstene i dag? Hva skjer når femten mennesker med ulik bakgrunn, alder og kjønn leser Lukasevangeliet?

I denne boka har teologistudenter og prester, universitetslærere og forskere valgt ut hver sin fortelling fra Lukasevangeliet og lest den med et konstruktivt, kritisk og kreativt blikk.

Program:

  • Presentasjon av boka ved redaktør Marianne Bjelland Kartzow, professor ved Det teologiske fakultet, UiO
  • Innlegg ved bidragsyter Ingrid B. Melve, kapellan i Ullerøy og Ingedal menighet, Sarpsborg prosti
  • Innlegg ved bidragsyter Erik Lunde, cand.theol., leder i Oslo KrFs bystyregruppe
  • Respons ved Hilde Brekke Møller, PhD, studiesjef ved Det teologiske Menighetsfakultet

Det blir servert frokost fra kl. 08:45.

Åpent for alle.