Gå til innhold

18 Hvem er en Gud som du,
en som tar bort skyld og tilgir synd
for den resten han eier?
Han holder ikke evig fast på vreden,
for han vil gjerne vise miskunn.

Professor Marianne Bjelland Kartzow er redaktør for boken der 15 ulike personer tar for seg tekster fra Lukas-evangeliet. Flere av bidragsyterne har vært hennes studenter ved TF. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)

Foto: Professor Marianne Bjelland Kartzow er redaktør for boken der 15 ulike personer tar for seg tekster fra Lukas-evangeliet. Flere av bidragsyterne har vært hennes studenter ved TF. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)

– Studentene er morgendagens bibelfortolkere

31. januar 2017. Tekst og foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

Professor Marianne Bjelland Kartzow mener bibelrefleksjonene til dagens studenter kan si noe om hva slags type bibelkunnskap som blir relevant i fremtiden.

På årets siste januarmorgen ble boken «Lukas. Undring og utfordring» lansert i foajeen på teologisk fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet og arbeidet med boken, der 15 mennesker med ulik bakgrunn reflekterer over tekster fra Lukas-evangeliet, har pågått siden 2013.

– Jeg syntes det var mange gullkorn i oppgavene til studentene. Som forsker ble jeg veldig inspirert av å jobbe med tekster i detalj sammen med studentene, forteller TF-professor Marianne Bjelland Kartzow som er redaktør for boken.

Inspirasjonen har gått begge veier skal vi tro Erik Lunde, en av bidragsyterne til boken:

– Vi hadde en veldig engasjert, inspirerende og dyktig underviser i Marianne da vi jobbet med disse tekstene under studiet. Det har vært en morsom opplevelse, sier Lunde som nå er leder i Oslo KrFs bystyregruppe.

Bjelland Kartzow syntes ikke det var riktig at det bare var hun selv som skulle få inspirasjon fra dette til sin forskning da hun tok initiativ til boken, som gis ut på Verbum forlag.

– Studentene driver jo også med noe som er relevant. Hvorfor skal ikke de selv få æren for det de ser i tekstene? spør hun.

Redd for stryk

Ingrid B. Melve syntes det var lærerikt å være med på bokprosjekt som student. – Vi har ikke fått servert ferdig kunnskap men har måttet engasjere oss og tenke selv, sier hun. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)
Ingrid B. Melve syntes det var lærerikt å være med på bokprosjekt som student. – Vi har ikke fått servert ferdig kunnskap men har måttet engasjere oss og tenke selv, sier hun. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)

En annen av studentene som har bidratt til Lukas-boken, Ingrid B. Melve, fortalte om sitt bidrag under lanseringen. Teksten hun tok for seg som student i 2013 var lignelsen om «den tro og kloke forvalteren» fra Lukas 12.

– Jeg syntes at jeg kanskje dro det litt langt og var litt vel kreativ da jeg skrev oppgaven, forteller Melve som den gang var redd hun ville stryke på oppgaven.

– Men i etterkant så jeg at jeg kanskje var inne på noe, og da teksten kom opp som prekentekst i fjor høst brukte jeg mange ting fra oppgaven min i prekenen den søndagen, forteller Melve.

Hun er nå ferdig utdannet og jobber som kapellan i Sarpsborg prosti.

Relevant i fremtiden

Mange var møtt opp i foajeen på teologisk fakultet da boken «Lukas. Undring og utfordring» ble lansert. Her forteller Erik Lunde om sitt bidrag. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)
Mange var møtt opp i foajeen på teologisk fakultet da boken «Lukas. Undring og utfordring» ble lansert. Her forteller Erik Lunde om sitt bidrag. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK)

Erik Lunde har tatt utgangspunkt i teksten om Gud og Mammon i Lukas 16, 13 i sitt bidrag.

– Jeg synes alltid det har vært spennende å se på hvordan bibeltekster virker på samfunnet og forståelsen av ulike sider ved samfunnslivet. Disse tekstene fra Lukas er blant annet med og advarer mot den materialistiske kulturen vi ser i dag, sier han.

Bjelland Kartzow mener studentenes bibelrefleksjoner sier noe om hva slags type bibelkunnskap som blir relevant i fremtiden og er opptatt av at studentenes bibelrefleksjoner også kommer frem utenfor klasserommet.

– Skal tekstene overleve må vi lytte til dem som blir morgendagens bibelfortolkere. Det er jeg nødt til hvis jeg, som fagperson, skal ha noe som helst relevans, sier hun.

Hun tror studentene, og særlig de som er litt yngre, er mer eksperter på sin samtid og har fått god respons på bok-konseptet.

– Folk synes det er en god ide at studentene har vært med og skrevet, at de får den skriveerfaringen og at det de gjør på studiet ikke bare skal i skrivebordsskuffen. Det er noe i den prosessen når en holder på å utdanne seg som er viktig, sier professoren.

Ansvarliggjørende

Melve forteller at hun er glad for at hun fikk mulighet til å bidra i boken og synes det er modig å ta med studenter inn i et slikt prosjekt.

– Det gjenspeiler litt hvordan jeg opplever teologisk fakultet. Det er veldig lite hierarkisk og som student får du være med på en veldig god måte. Studentene blir tydelig anerkjent som medforskere på en måte og undervisningsformen er veldig samtalepreget, forteller hun.

Kapellanen mener denne måten å undervise på har vært en veldig ansvarliggjørende pedagogikk.

– Vi har ikke fått servert ferdig kunnskap men har måttet engasjere oss og tenke selv. Det har vært veldig lærerikt.

– For den bibelinteresserte

Både redaktøren og de to bidragsyterne fremhever den interesserte bibelleser som den beste målgruppen for boken.

– Jeg tror den passer for alle som er interessert i bibeltekstene og særlig for dem som ønsker å samles for å snakke om tekstene i Lukas-evangeliet, sier Lunde.

Melve tror ikke boken er helt for dem som leser Bibelen veldig bokstavelig.

– Hvis du er overbevist om at hvert eneste ord i Bibelen er forfattet av Den Hellige Ånd, tror jeg boken kan være litt vanskelig å lese, sier hun.

KPK

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO