Gå til innhold

21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven.

Lytt til påskebudskapet ifølge Johannes

Johannes 12 21

Bibelbølger gir deg påskefortellingen på podkast. Innlest av Laura Djupvik og Iver Hølmo.
Nye, store bibelutgaver på lager

Nye store bibelutgaver

Store bibler med stort tekstbilde og lekkert omslagsdesign.
Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet

Tekstene for påsketiden

Den spesielle tiden vi er inne i gjør at mange bibelgrupper ikke lengre kan møtes. Som en hjelp har vi laget gjennomgang av søndagens tekst. Avtal gjerne med flere å se videoen hver for dere, så kan dere chatte eller ringes for å samtale i etterkant.

Å be med Bibelen i krisetider

Å be med Bibelen i krisetider

Bibelen er en spennende bok. Der leser vi tekster som har talt til mennesker gjennom tusener av år. Disse ordene har gitt mening, tro og håp til mennesker i ulike livssituasjoner gjennom alle disse århundrene. Bibelen inviterer oss til å føre samtaler mellom Bibelens tekster og våre egne liv.
En annerledes leseplan: Logos tar Bibelen med inn i dagliglivet.

Logos med nytt design

Med Logos åpnes de bibelske tekstene slik at de får anvendelse i hverdagen. Nå tilbyr vi nye lesere Logos til spesialpris.
Sentral-Asia er et krevende arbeidsområde for Bibelselskapene. På tross av forfølgelser kommer likevel nye mennesker til tro og menigheter plantes. I disse landene trenger de kristne «alt»: Kirkebygninger, diakoner, prester - og ikke minst studiemateriell og bibler. Til det trenger vi din hjelp.

Bibler til Sentral-Asia

Sentral-Asia er et krevende arbeidsområde for Bibelselskapene. På tross av forfølgelser kommer likevel nye mennesker til tro og menigheter plantes. I disse landene trenger de kristne «alt»: Kirkebygninger, diakoner, prester - og ikke minst studiemateriell og bibler. Til det trenger vi din hjelp.
 

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO