Gå til innhold

4 Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig

Bibelmaraton

En bibelmaraton er et stort løft som krever god planlegging, men både lesere og tilhørere erfarer at det er en stor opplevelse. Å lese hele Bibelen gir oversikt og viser oss de lange linjene gjennom boka.

Det kan lages kortere varianter av bibelmaraton. Nedenfor finnes det flere ulike forslag. Bruk gjerne kreativiteten til å lage andre, lokalt tilpassede varianter. Tenk nøye gjennom både tid, sted og forberedelse til arrangementet.

En bibelmaraton kan arrangeres på forskjellige steder:

 • I en kirke eller et bedehus
 • I et annet forsamlingshus
 • På det lokale biblioteket
 • På et kjøpesenter eller i en gågate
 •  På et bygdetun eller friluftsmuseum


Gode tips til bibelmaraton:

 • En bibelmaraton må kunngjøres lang tid i forveien, slik at mange kan melde seg som lesere.
 •  Leserne leser i skift på en halv eller en hel time. To lesere deler på samme skift og leser annethvert kapittel. Det trengs derfor to bibler med stor skrift.
 • Inviter noen til å lese på andre språk, for eksempel fremmedspråklige i nærmiljøet.
 • Varier gjerne mellom bokmål, nynorsk og samisk, om mulig.


De som skal lese:

 • Legg vekt på god fordeling når det gjelder alder, kjønn og kirketilhørighet.
 •  Legg vekt på variasjon i målformer og språk. Les gjerne fra både nye og gamle bibeloversettelser.
 • Inviter gjerne kjente personer til å delta, for eksempel politikere, idrettsutøvere m.m. Pass på at de som er invitert, får enkle og kjente tekster å lese, for eksempel fra evangeliene.
 •  Husk at eldre ofte leser langsommere enn yngre.


Rammene rundt lesningen:

 • Lag tydelige skilt som viser hvor lesningen foregår.
 • Parallelt med lesningen kan det foregå undervisning om Bibelen i et annet rom.
 • Husk å ha mat og drikke tilgjengelig, både til dem som leser og til tilhørerne.
 • Legg gjerne avslutningen av lesningen til et møte eller en gudstjeneste, slik at det siste kapitlet i Johannes’ Åpenbaring leses i fellesskap.


Kunngjøring og publisering:

 • Hvis lesningen skal foregå på offentlig sted, er det viktig å spørre om tillatelse.
 • Bruk lokalpressen til å få gode oppslag om arrangementet på forhånd.
 • Samarbeid med det lokale biblioteket om en egen utstilling av bøker om Bibelen.
 • Samarbeid gjerne med en lokalradio om overføring av hele eller deler av lesningen.

Bibelmaraton kan gjennomføres i mange ulike varianter. Finn den lengden og vanskelighetsgraden som passer lokalt, i oversikten:

Kortdistansen: Bergprekenen

Tid: 20 minutter

Bergprekenen er verdenshistoriens mest berømte tale. Den har inspirert mange av de andre store talene i historien, for eksempel Martin Luther Kings stor taler. Talen kan leses i stedet for prekenen i en gudstjeneste eller et møte, eller den kan leses som del av en tur, en menighetsdag eller en annen fellesskapssamling.

Mellomdistansen: Et helt evangelium

Tid: 2–3 timer

Lengden på de fire evangeliene er ganske forskjellig. Lukasevangeliet er nesten dobbelt så langt som Markusevangeliet, som er det korteste. I stedet for en vanlig gudstjeneste kan menigheten innby til lesning av Markusevangeliet, som tar omkring to timer. Et helt evangelium kan også deles opp i flere deler og leses i løpet av en weekend, en leir eller et annet arrangement som går over flere dager.

Milløpet: De fire evangeliene

Tid: 10–12 timer

Å lese de fire evangeliene i sammenheng gir en unik fordypning i personen Jesus fra Nasaret. Evangeliene kan leses i løpet av en dag eller en weekend.

Alternativt kan menigheten lese et evangelium hver helg i en måned. Etter lesningen kan det innbys til samtalegrupper, der en snakker om de fire forskjellige framstillingene en har hørt:

 • Hvilke likheter er det mellom evangeliene?
 • Hvilke forskjeller la dere merke til?
 • Hva er den enkeltes favoritt-evangelium?
 • Hvilken tekst ble dere særlig grepet av?


Halvmaraton: Hele Det nye testamentet

Tid: 22–24 timer

Hele Det nye testamentet kan leses på under 24 timer. Tekstmengden er bare omkring en firedel av lengden på Det gamle testamentet. Ved å konsentrere seg om Det nye testamentet unngår en å introdusere nye bibellesere for de vanskeligste tekstene i Det gamle testamentet.

Lesningen kan foregå kontinuerlig i løpet av et døgn, eller den kan deles opp over to dager, for eksempel lørdag og søndag.

Bibelmaraton: Hele Bibelen

Tid: 80 timer

En full bibelmaraton er krevende å gjennomføre og krever god planlegging. Men tilbakemeldingene etter gjennomført maraton er ofte overveldende:

«Endelig har jeg fått oversikt over hele Bibelen!»

«Det var så mye jeg ikke visste sto i Bibelen!»

Men en full gjennomlesning av Det gamle testamentet krever også at arrangøren er forberedt på å svare på vanskelige spørsmål. De blodige hendelsene i Josva og Dommerne er krevende for mange nye bibellesere. Andre synes det er mye ensformig stoff i Mosebøkene og de historiske bøkene. En bør gi anledning til spørsmål og samtale om vanskelige tekster før, under eller etter lesningen.

Det er vanlig å regne 80 timer som ramme for bibelmaraton, men mange opplever at det tar mellom 80 og 85 timer. Det er viktig å legge inn litt «slakk» i programmet, slik at en blir ferdig til den tiden en har bestemt seg for, for eksempel under et møte eller en gudstjeneste.

Restitusjonsfasen: Bibelgrupper

Tid: Innen en uke etter bibelmaraton

Å gjennomføre bibelmaraton er et stort løft, og det er lett å glemme det viktige etterarbeidet. Mange får lyst til å lese og lære mer etter å ha vært med på lesningen. Det er viktig å ta tak i denne begeistringen med det samme. Menigheten bør derfor ha et ferdig opplegg for bibelgrupper, som deltakerne kan melde seg på. Etterarbeidet kan bestå av forskjellige tilbud:

 • Bibelstudiegrupper som leser en og en bok i Bibelen
 • Samtalegrupper som tar for seg tema fra Bibelen
 • Alphakurs eller andre kurs som gir en enkel innføring i kristen tro
RIK Bibelbruk - En inspirasjonsbok

RIK bibelbruk er skrevet for alle som ønsker å gi Bibelen mer plass – i menigheten, i bibelgruppa og i egen hverdag.Bestill boka her til kun 185,- kr

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO