Gå til innhold

29 La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.

Bibelmaraton

En bibelmaraton er et stort løft som krever god planlegging, men både lesere og tilhørere erfarer at det er en stor opplevelse. Å lese hele Bibelen gir oversikt og viser oss de lange linjene gjennom boka.

Det kan lages kortere varianter av bibelmaraton. Nedenfor finnes det flere ulike forslag. Bruk gjerne kreativiteten til å lage andre, lokalt tilpassede varianter. Tenk nøye gjennom både tid, sted og forberedelse til arrangementet.

En bibelmaraton kan arrangeres på forskjellige steder:

 • I en kirke eller et bedehus
 • I et annet forsamlingshus
 • På det lokale biblioteket
 • På et kjøpesenter eller i en gågate
 •  På et bygdetun eller friluftsmuseum


Gode tips til bibelmaraton:

 • En bibelmaraton må kunngjøres lang tid i forveien, slik at mange kan melde seg som lesere.
 •  Leserne leser i skift på en halv eller en hel time. To lesere deler på samme skift og leser annethvert kapittel. Det trengs derfor to bibler med stor skrift.
 • Inviter noen til å lese på andre språk, for eksempel fremmedspråklige i nærmiljøet.
 • Varier gjerne mellom bokmål, nynorsk og samisk, om mulig.


De som skal lese:

 • Legg vekt på god fordeling når det gjelder alder, kjønn og kirketilhørighet.
 •  Legg vekt på variasjon i målformer og språk. Les gjerne fra både nye og gamle bibeloversettelser.
 • Inviter gjerne kjente personer til å delta, for eksempel politikere, idrettsutøvere m.m. Pass på at de som er invitert, får enkle og kjente tekster å lese, for eksempel fra evangeliene.
 •  Husk at eldre ofte leser langsommere enn yngre.


Rammene rundt lesningen:

 • Lag tydelige skilt som viser hvor lesningen foregår.
 • Parallelt med lesningen kan det foregå undervisning om Bibelen i et annet rom.
 • Husk å ha mat og drikke tilgjengelig, både til dem som leser og til tilhørerne.
 • Legg gjerne avslutningen av lesningen til et møte eller en gudstjeneste, slik at det siste kapitlet i Johannes’ Åpenbaring leses i fellesskap.


Kunngjøring og publisering:

 • Hvis lesningen skal foregå på offentlig sted, er det viktig å spørre om tillatelse.
 • Bruk lokalpressen til å få gode oppslag om arrangementet på forhånd.
 • Samarbeid med det lokale biblioteket om en egen utstilling av bøker om Bibelen.
 • Samarbeid gjerne med en lokalradio om overføring av hele eller deler av lesningen.

Bibelmaraton kan gjennomføres i mange ulike varianter. Finn den lengden og vanskelighetsgraden som passer lokalt, i oversikten:

Kortdistansen: Bergprekenen

Tid: 20 minutter

Bergprekenen er verdenshistoriens mest berømte tale. Den har inspirert mange av de andre store talene i historien, for eksempel Martin Luther Kings stor taler. Talen kan leses i stedet for prekenen i en gudstjeneste eller et møte, eller den kan leses som del av en tur, en menighetsdag eller en annen fellesskapssamling.

Mellomdistansen: Et helt evangelium

Tid: 2–3 timer

Lengden på de fire evangeliene er ganske forskjellig. Lukasevangeliet er nesten dobbelt så langt som Markusevangeliet, som er det korteste. I stedet for en vanlig gudstjeneste kan menigheten innby til lesning av Markusevangeliet, som tar omkring to timer. Et helt evangelium kan også deles opp i flere deler og leses i løpet av en weekend, en leir eller et annet arrangement som går over flere dager.

Milløpet: De fire evangeliene

Tid: 10–12 timer

Å lese de fire evangeliene i sammenheng gir en unik fordypning i personen Jesus fra Nasaret. Evangeliene kan leses i løpet av en dag eller en weekend.

Alternativt kan menigheten lese et evangelium hver helg i en måned. Etter lesningen kan det innbys til samtalegrupper, der en snakker om de fire forskjellige framstillingene en har hørt:

 • Hvilke likheter er det mellom evangeliene?
 • Hvilke forskjeller la dere merke til?
 • Hva er den enkeltes favoritt-evangelium?
 • Hvilken tekst ble dere særlig grepet av?


Halvmaraton: Hele Det nye testamentet

Tid: 22–24 timer

Hele Det nye testamentet kan leses på under 24 timer. Tekstmengden er bare omkring en firedel av lengden på Det gamle testamentet. Ved å konsentrere seg om Det nye testamentet unngår en å introdusere nye bibellesere for de vanskeligste tekstene i Det gamle testamentet.

Lesningen kan foregå kontinuerlig i løpet av et døgn, eller den kan deles opp over to dager, for eksempel lørdag og søndag.

Bibelmaraton: Hele Bibelen

Tid: 80 timer

En full bibelmaraton er krevende å gjennomføre og krever god planlegging. Men tilbakemeldingene etter gjennomført maraton er ofte overveldende:

«Endelig har jeg fått oversikt over hele Bibelen!»

«Det var så mye jeg ikke visste sto i Bibelen!»

Men en full gjennomlesning av Det gamle testamentet krever også at arrangøren er forberedt på å svare på vanskelige spørsmål. De blodige hendelsene i Josva og Dommerne er krevende for mange nye bibellesere. Andre synes det er mye ensformig stoff i Mosebøkene og de historiske bøkene. En bør gi anledning til spørsmål og samtale om vanskelige tekster før, under eller etter lesningen.

Det er vanlig å regne 80 timer som ramme for bibelmaraton, men mange opplever at det tar mellom 80 og 85 timer. Det er viktig å legge inn litt «slakk» i programmet, slik at en blir ferdig til den tiden en har bestemt seg for, for eksempel under et møte eller en gudstjeneste.

Restitusjonsfasen: Bibelgrupper

Tid: Innen en uke etter bibelmaraton

Å gjennomføre bibelmaraton er et stort løft, og det er lett å glemme det viktige etterarbeidet. Mange får lyst til å lese og lære mer etter å ha vært med på lesningen. Det er viktig å ta tak i denne begeistringen med det samme. Menigheten bør derfor ha et ferdig opplegg for bibelgrupper, som deltakerne kan melde seg på. Etterarbeidet kan bestå av forskjellige tilbud:

 • Bibelstudiegrupper som leser en og en bok i Bibelen
 • Samtalegrupper som tar for seg tema fra Bibelen
 • Alphakurs eller andre kurs som gir en enkel innføring i kristen tro
RIK Bibelbruk - En inspirasjonsbok

RIK bibelbruk er skrevet for alle som ønsker å gi Bibelen mer plass – i menigheten, i bibelgruppa og i egen hverdag.Bestill boka her til kun 185,- kr

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO