Gå til innhold

17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven.

Hvordan bruke boka?

Temaene i boka passer både for enkeltpersoner, bibelgrupper og bruk i en menighet. Det er studie- og utviklingsspørsmål etter hvert kapittel:

Til personlig refleksjon: Boka kan leses som en personlig inspirasjonsbok. Fortellingene i boka kan gi ny glød og inspirasjon til egen bibellesning. Den kan også brukes til selvstudium av menighetsledere som ønsker å finne ny glede over Bibelen. Etter hvert kapittel er det spørsmål til personlig refleksjon, som en kan tenke over for sin egen del.


Til samtale i bibelgruppa
: Boka dekker et stort behov for nytt materiell til norske bibelgrupper. Den vil fungere godt, selv om medlemmene i gruppa tilhører ulike forsamlinger. Spørsmålene åpner for å dele sine egne erfaringer med bibelbruk, men også for å tenke konstruktivt på sine egen plass i forsamlingen: Hvordan kan vi bidra til mer bibelbruk i menigheten vi tilhører?


Til utvikling i menigheten: Boka kan brukes som et verktøy for en hel menighet som ønsker å analysere sin egen bibelbruk. Spørsmålene kan besvares, først av ledelsen i menigheten, så av medlemmene, for å sette ord på hvor mye Bibelen blir brukt. Ut fra svarene kan en sette i gang en prosess som fører til at Bibelen får mer plass i alle menighetens «rom», for både barn og ungdom, voksne og eldre.


RIK Bibelbruk - En inspirasjonsbok

RIK bibelbruk er skrevet for alle som ønsker å gi Bibelen mer plass – i menigheten, i bibelgruppa og i egen hverdag.Bestill boka her til kun 185,- kr

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO