Gå til innhold

17 Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.

Inspirasjonssamlinger

Bibelbrukskonsulent Hans Johan Sagrusten kan komme og være med på en oppstarts- og inspirasjonssamling i menigheter som vil bruke RIK bibelbruk som et verktøy for hele forsamlingen. Ta kontakt i god tid for å gjøre en avtale. Aktuelle ukedager er mandag, onsdag og søndag.

Honorar til Bibelselskapet for å dekke kostnader er kr. 3000,- pluss reisekostnader.

Kontakt: hjs@bibel.no eller 47 97 64 73.

RIK Bibelbruk - En inspirasjonsbok

RIK bibelbruk er skrevet for alle som ønsker å gi Bibelen mer plass – i menigheten, i bibelgruppa og i egen hverdag.Bestill boka her til kun 185,- kr

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO