Gå til innhold

26 Govhteden asken eengkele Gabri-el Jupmelen luvhtie bööti, noere nïejten gåajkoe, staarese mij Nasaretesne, Galilejesne.

Videoer

Her er en samling videoer som er produsert til boken RIK Bibelbruk:

Hans Johan Sagrusten forteller om bakgrunnen til hvorfor han skrev boka:
Hans Johan Sagrusten forteller om en opplevelse med "RIK bibelbruk" i Kina:
RIK Bibelbruk - En inspirasjonsbok

RIK bibelbruk er skrevet for alle som ønsker å gi Bibelen mer plass – i menigheten, i bibelgruppa og i egen hverdag.Bestill boka her til kun 185,- kr

Epost: post@bibel.noTelefon: 47 97 64 50
Postadr: Pb.6624 St.Olavs plass 0129 OSLO
Besøksadr: Bernhard Getz' gate 3 0165 OSLO